Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Võitlus ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastu: volinik Andriukaitise avaldus kogu ELi hõlmava tuvastus- ja jälgimissüsteemi vastuvõtmise kohta

Brüssel, 15. detsember 2017

EL on täna teinud suure sammu edasi võitluses ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemisega. Täna vastu võetud uus kogu Euroopa Liitu hõlmav tuvastus- ja jälgimissüsteem tagab tubakatoodete kerge jälgitavuse ELis, kuna iga toode märgistatakse kordumatu tunnusega. Vähemalt viit tüüpi autentimiselementidega, mis tuleb igale pakendile lisada, on tagatud ka tubakatoodete vastavus konkreetsetele turvanõuetele.

Sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul peavad tuvastus- ja jälgimissüsteem ning turvaelemendid olema valmis 20. maiks 2019 ning kõigi muude tubakatoodete puhul, nagu sigarid, sigarillod ja suitsuvabad tubakatooted, 20. maiks 2024.

Tubakatooted on ikka veel suurim välditav enneaegse surma põhjus ELis ning ebaseaduslik tubakatoodetega kauplemine suurendab sigarettide ja muude tubakatoodete kättesaadavust, kaasa arvatud laste ja noorte jaoks.Lisaks jääb ebaseadusliku kaubanduse tõttu igal aastal saamata miljoneid eurosid maksutulu. Ma olen kindel, et need meetmed aitavad parandada rahva tervist ja toovad märkimisväärset majanduslikku kasu Euroopa Liidule ja selle kodanikele.

 

Taustteave

 

Tubakatoodete direktiiviga (2014/40/EL) on ette nähtud luua kogu ELi hõlmav tuvastus- ja jälgimissüsteem, mida kasutatakse seaduslikus tubakatoodete tarneahelas, ning turvaelementide süsteem, mille abil kodanikud ja ametiasutused saaksid avastada ebaseaduslikke tooteid.

Täna vastu võetud õigusaktidega nähakse ette meetmed, mida ELi liikmesriigid ja ettevõtjad peavad võtma, et luua tubakatoodete jälgitavussüsteem ja seda käitada ning tagada, et kõik ELi turul toodetud, ELi turu jaoks ette nähtud või ELi turule lastud tubakatoodete pakendid on märgistatud kordumatu tunnusega. Meetmetega on ette nähtud ka tubakatoodetele listavad kohustuslikud turvaelemendid.

Täna vastu võetud õigusaktid on kooskõlas tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni (FCTC) juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolliga, mille EL ratifitseeris 2016. aastal.

 

Lisateave

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar