Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer: Erklæring fra kommissær Andriukaitis om EU's vedtagelse af et følge- og sporingssystem på EU-plan

Bruxelles, den 15. december 2017

EU har i dag taget et stort skridt fremad i forhold til at bekæmpe den ulovlige handel med tobaksvarer. Det nye følge- og sporingssystem på EU-plan, som er vedtaget i dag, vil sikre, at tobaksvarer i EU let kan spores ved hjælp af et entydigt identitetsmærke på de enkelte produkter. Vi sikrer desuden, at tobaksvarerne — med mindst fem typer autentificeringselementer pr. pakning — opfylder specifikke sikkerhedskrav.

Følge- og sporingssystemet og sikkerhedskravene skal være på plads senest den 20. maj 2019 for cigaretter og rulletobak og senest den 20. maj 2024 for alle andre tobaksvarer (f.eks. cigarer, cigarillos og røgfri tobak).

Tobak er stadig den væsentligste undgåelige årsag til for tidlig død i EU, og den ulovlige handel med tobaksvarer letter adgangen til cigaretter og andre tobaksvarer — også for børn og unge. Dertil kommer, at den ulovlige handel hvert år er skyld i tab af skatteindtægter på millioner af euro. Jeg er overbevist om, at disse tiltag vil forbedre folkesundheden og give EU og dets borgere en betydelig økonomisk gevinst.

 

Baggrund

 

Tobaksvaredirektivet (direktiv 2014/40/EU) foreskriver, at der skal oprettes et følge- og sporingssystem på EU-plan for forsyningskæden for lovlige tobaksvarer og et system med sikkerhedsfeatures, som skal gøre det nemmere for borgere og myndigheder at opdage ulovlige produkter.

Ved de retsakter, der er vedtaget i dag, fastlægges det, hvilke foranstaltninger EU-landene og erhvervslivet skal træffe for at oprette og drive et sporbarhedssystem for tobaksvarer, således at det sikres, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer, der fremstilles i, er bestemt for eller markedsføres på EU's marked, mærkes med et entydigt identitetsmærke. De fastsætter også krav til de obligatoriske sikkerhedsfeatures, som tobaksvarer skal forsynes med.

De retsakter, der er vedtaget i dag, er i tråd med protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC), som EU ratificerede i 2016.

 

Yderligere oplysninger

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar