Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Boj proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky: Prohlášení komisaře Andriukaitise k přijetí celounijního systému pro sledování a vyhledávání

Brusel 15. prosince 2017

EU dnes v boji proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky učinila velký krok vpřed. Nový celounijní systém pro sledování a vyhledávání, který byl dnes přijat, zajistí snadnou sledovatelnost tabákových výrobků v EU pomocí jedinečného identifikátoru, jímž bude každý výrobek označen. Dále též dbáme na to, aby tabákové výrobky splňovaly zvláštní požadavky na bezpečnost. Na každé balení tak musí být použito alespoň pět typů ověřovacích elementů.

V případě cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret by měly být požadavky na bezpečnost i systém pro sledování a vyhledávání zavedeny do 20. května 2019 a v případě všech ostatních tabákových výrobků (např. doutníků, doutníčků a bezdýmných tabákových výrobků) do 20. května 2024.

Tabák je stále nejčastější odvratitelnou příčinou předčasných úmrtí v EU a nezákonný obchod s ním usnadňuje přístup k cigaretám a dalším tabákovým výrobkům, a to i pokud jde o děti a mladé lidi.Tento nezákonný obchod také každoročně vede ke ztrátám daňových příjmů v milionech eur. Pevně věřím, že tato opatření zlepší veřejné zdraví a budou významným ekonomickým přínosem jak pro EU, tak i pro její občany.

 

Souvislosti

 

Směrnice o tabákových výrobcích (2014/40/EU) stanoví zavedení celounijního systému pro sledování a vyhledávání pro legální dodavatelský řetězec tabákových výrobků a systému bezpečnostních prvků, které občanům a orgánům pomohou odhalovat nezákonné výrobky.

Právní akty, které dnes byly přijaty, stanoví opatření, jež musí členské státy EU a hospodářské subjekty provést za účelem zavedení a provozu systému sledovatelnosti tabákových výrobků, který zajistí, aby byla všechna balení tabákových výrobků vyrobených v EU, určených pro trh EU nebo na tento trh uváděných označena jedinečným identifikátorem. Rovněž stanoví požadavky na povinné bezpečnostní prvky, které mají být na tabákové výrobky použity.

Tyto právní akty, jež byly dnes přijaty, jsou v souladu s Protokolem o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku, který EU ratifikovala v roce 2016.

 

Další informace

 

(1) http://www.who.int/fctc/protocol/en/

STATEMENT/17/5269

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar