Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Борба с незаконната търговия с тютюневи изделия: изявление на комисар Андрюкайтис относно приемането от Съюза на обща за целия ЕС система за наблюдение и проследяване

Брюксел, 15 декември 2017 r.

Днес ЕС направи голяма стъпка напред в борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия. Приетата днес нова обща за целия ЕС система за наблюдение и проследяване ще гарантира, че тютюневите изделия в Съюза са лесно проследими благодарение на поставянето на уникален идентификатор на всеки продукт. Освен това ще гарантираме, че тютюневите изделия отговарят на специални изисквания относно защитните елементи, като на всяка опаковка се изисква поставянето на най-малко пет вида елементи за проверка на автентичността.

За цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари системата за наблюдение и проследяване и защитните елементи следва да бъде въведена до 20 май 2019 г., а за останалите тютюневи изделия (например пури, пурети и бездимните тютюневи изделия) — до 20 май 2024 г.

Тютюнопушенето продължава да бъде най-голямата предотвратима причина за преждевременна смърт в ЕС, а незаконната търговия с тютюневи изделия улеснява достъпа — включително на деца и младежи — до цигари и други тютюневи изделия.Освен това в резултат на незаконната търговия всяка година се понасят милиони евро загуби на приходи от данъци. Убеден съм, че тези мерки ще доведат до подобряване на общественото здраве и до постигане на значителни икономически ползи за ЕС и неговите граждани.

 

История на досието

 

В Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) се предвижда създаването на обща за целия ЕС система за наблюдение и проследяване на законната мрежа за доставки на тютюневи изделия и на система от защитни елементи, за да се помогне на гражданите и компетентните органи да разпознават незаконните продукти.

В приетите днес правни актове се определят мерките, които държавите и икономическите оператори от ЕС трябва да предприемат, за да създадат система за проследяване на тютюневите изделия и да работят с нея, като се гарантира, че всички опаковки на тютюневи изделия, произведени, предназначени за пазара на ЕС или пуснати на него, се маркират с уникален идентификатор. В тях се определят също така изискванията за задължителните защитни елементи, които трябва да бъдат поставяни на тютюневите изделия.

Приетите днес правни актове са в съответствие с Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция за контрол на тютюна, ратифициран от ЕС през 2016 г.

 

За повече информация

 

[1] http://www.who.int/fctc/protocol/en/.

STATEMENT/17/5269

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar