Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

EU-kommissionen välkomnar medlemsländernas överenskommelse om den europeiska rättsakten om tillgänglighet, men efterlyser en högre ambitionsnivå för myndigheternas ansvar.

Bryssel den 7 december 2017

EU-kommissionen välkomnar den allmänna strategi som medlemsländerna har enats om i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i dag angående kommissionens förslag om att göra många vanliga produkter och tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (Europeiska rättsakten om tillgänglighet).

EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen säger följande med anledning av överenskommelsen:

– I söndags firade vi den internationella funktionshinderdagen. Det råder inget tvivel om att vi måste göra mer för att garantera lika möjligheter för det ökande antalet personer med funktionsnedsättning i Europa.

Två år efter att jag lade fram detta förslag har medlemsländerna äntligen nått en överenskommelse, vilket är en väldigt viktig signal till 80 miljoner människor med funktionsnedsättning i Europeiska unionen. Den europeiska rättsakten om tillgänglighet kommer att skapa världens största marknad för tillgängliga produkter, vilket inte bara kommer att sänka priserna, utan även bidra till att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället och på arbetsmarknaden. Den knyter också an till vårt gemensamma ansvar att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jag skulle dock ha föredragit en högre ambitiösnivå från medlemsländernas sida. Framför allt beklagar jag att överenskommelsen inte innehåller några harmoniserade krav som kan användas av myndigheterna när de köper tillgängliga produkter och tjänster eller vid användningen av EU-medel. Jag beklagar även att nödnumret 112 inte görs fullt tillgängligt. Detta är en försummad möjlighet för myndigheterna att inta en ledande roll när det gäller tillgänglighet.

Dagens överenskommelse är naturligtvis inte slutet på processen och jag ser fram emot att inleda de slutliga förhandlingarna mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen så snart som möjligt. Detta initiativ kommer att föra med sig konkreta förbättringar i många människors liv. Därför måste 2018 bli det år då tillgänglighetsrättsakten levererar resultat.

Sist men inte minst är jag väldigt glad över rådets slutliga godkännande att lägga till 13 nya eller strängare gränsvärden i EU-lagstiftningen för att förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande ämnen efter överenskommelsen i juli. Detta är en milstolpe i skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, framför allt mot cancer, som är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU.Nu ser jag ser fram emot en snabb överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om den andra förteckningen över ämnen, som vi lade fram i januari 2017.

Vad händer nu?

Medlemsländernas överenskommelse om den europeiska rättsakten om tillgänglighet banar väg för de slutliga förhandlingarna med Europaparlamentet, som redan antog sin ståndpunkt i september 2017.

När det gäller det slutliga antagandet av den första revideringen av direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen, kommer det nu att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts. Medlemsländerna har därefter två år på sig att införa de uppdaterade bestämmelserna.

Läs mer:

Pressmeddelande: Tillgängligare produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning – förslag från kommissionen

Pressmeddelande: Arbetstagarna får bättre skydd mot cancerframkallande ämnen enligt ny överenskommelse

 

STATEMENT/17/5143

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar