Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Komisija pozdravlja dogovor držav članic o evropskem aktu o dostopnosti in hkrati poziva k širši odgovornosti javnih organov.

Bruselj, 7. decembra 2017

Evropska komisija pozdravlja splošen pristop, ki so ga danes v Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov sprejele države članice, da bi v skladu s predlogom Komisije invalidom omogočile dostop do proizvodov in storitev za vsakodnevno rabo (evropski akt o dostopnosti).

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je po doseženem dogovoru povedala:

„Prejšnjo nedeljo smo praznovali mednarodni dan invalidov. Nedvomno si moramo bolj prizadevati, da bi vedno večjemu številu invalidov v Evropi nudili enake možnosti.

Države članice so končno dosegle dogovor o predlogu, ki smo ga predstavili pred dvema letoma. Današnji splošen pristop je zelo pomembno sporočilo 80 milijonom invalidov v Evropski uniji. Z aktom o dostopnosti bo nastal največji svetovni trg za dostopne proizvode, kar bo pripomoglo k znižanju cen in večji udeleženosti invalidov v družbi in na trgu dela. Z njim uresničujemo tudi našo skupno odgovornost za izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Vendar pa bi si želela odločnejši pristop držav članic. Obžalujem zlasti, da dogovor ne vsebuje usklajenih zahtev, ki bi jih javni organi lahko uporabili pri naročanju dostopnih proizvodov in storitev ali pri porabi sredstev Unije. Prav tako ni v celoti dostopna številka za klic v sili 112. S tem so javni organi zamudili priložnost za vodilno vlogo na področju dostopnosti.

S tem dogovorom postopek seveda ni zaključen in veselim se čimprejšnjega začetka zaključnih pogajanj med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo. Ta pobuda bo prinesla dejanske izboljšave v številna človeška življenja. Zato mora biti leto 2018 leto uresničevanja akta o dostopnosti.

Naj še izrazim svoje zadovoljstvo, da je Svet po julijskem dogovoru dokončno odobril, naj se za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi snovmi v zakonodajo Unije doda 13 novih ali strožjih mejnih vrednosti. To je mejnik pri zaščiti zdravja in varnosti delavcev, zlasti pred rakom na delovnem mestu, ki je najpogostejši vzrok z delom povezanih smrti v Uniji. Veselim se hitrega dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o drugem seznamu snovi, ki smo ga predložili januarja 2017.“

Naslednji koraki

Dogovor o aktu o dostopnosti med državami članicami je podlaga za zaključna pogajanja z Evropskim parlamentom, ki je svoje stališče že sprejel septembra 2017.

Po dokončnem sprejetju prve revizije direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh bo akt zdaj objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Direktiva bo začela veljati dvajseti dan po objavi. Države članice bodo nato imele na voljo 2 leti, da prenesejo posodobljena pravila.

Več informacij

Sporočilo za medije Predlog Komisije za večjo dostopnost proizvodov in storitev invalidom

Sporočilo za medije Komisija pozdravlja dogovor Parlamenta in Sveta za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

 

STATEMENT/17/5143

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar