Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Komisia víta dohodu členských štátov o európskom akte o prístupnosti, ale vyzýva na ambicióznejší postoj k zodpovednosti verejných orgánov.

Brusel 7. december 2017

Európska komisia víta všeobecný postoj, ktorý členské štáty zaujali na dnešnom zasadaní Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti k návrhu Komisie o zabezpečení prístupnosti každodenných výrobkov a služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (európsky akt o prístupnosti).

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová po dosiahnutí dohody uviedla:

„Minulú nedeľu sme slávili medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Niet pochybností o tom, že potrebujeme urobiť viac, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre narastajúci počet osôb so zdravotným postihnutím v Európe.

Dva roky po tom, čo som tento návrh predložila, členské štáty konečne dospeli k dohode o ňom. Dnešným všeobecným prístupom sme vyslali veľmi dôležitý signál 80 miliónom ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Na základe aktu o prístupnosti sa vytvorí najväčší svetový trh s prístupnými výrobkami, ktorý nielenže stlačí ceny, ale prispeje aj k tomu, aby sa mohli osoby so zdravotným postihnutím zapájať do života spoločnosti a trhu práce. Prostredníctvom tohto aktu si zároveň plníme našu spoločnú zodpovednosť za vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Napriek tomu by som si bola želala ambicióznejší prístup zo strany členských štátov. Obzvlášť ma mrzí, že dohoda nezahŕňa harmonizované požiadavky, ktoré by verejné orgány uplatňovali pri nákupe prístupných výrobkov a služieb alebo využívaní finančných prostriedkov EÚ, ani požiadavku na plné sprístupnenie núdzového čísla 112. Verejné orgány tým premeškali príležitosť raziť cestu vpred v oblasti prístupnosti.

Touto dohodou sa proces samozrejme nekončí a teším sa na čo najskoršie otvorenie záverečných rokovaní medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. Táto iniciatíva konkrétnym spôsobom zlepší životy veľkého počtu ľudí. Rok 2018 musí byť preto rokom, v ktorom Európsky akt o prístupnosti prinesie výsledky.

V neposlednom rade som veľmi rada, že Rada na základe dohody z júla s konečnou platnosťou schválila pridanie trinástich nových alebo prísnejších expozičných limitov do právnych predpisov EÚ v záujme lepšej ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi látkami. To predstavuje míľnik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, najmä pred rakovinou na pracovisku, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s výkonom povolania v EÚ.Teraz s potešením očakávam rýchlu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o druhom zozname látok, ktorý sme predložili v januári 2017.“

Ďalšie kroky

Dohoda o akte o prístupnosti medzi členskými štátmi pripravuje pôdu pre záverečné rokovania s Európskym parlamentom, ktorý svoju pozíciu prijal už v septembri 2017.

Pokiaľ ide o konečné prijatie prvej revízie smernice o karcinogénoch a mutagénoch, smernica sa teraz uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení. Členské štáty budú mať následne dva roky na to, aby vykonali aktualizované pravidlá.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Komisia navrhuje lepšiu prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Tlačová správa: Komisia víta dohodu Parlamentu a Rady o lepšej ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

 

STATEMENT/17/5143

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar