Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Comisia salută acordul statelor membre privind Actul european privind accesibilitatea, dar solicită mai multă ambiție în privința responsabilităților autorităților publice.

Bruxelles, 7 decembrie 2017

Comisia Europeană salută abordarea generală formulată de statele membre în cadrul Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori de astăzi cu privire la propunerea Comisiei de a se garanta accesul persoanelor cu handicap la numeroase produse și servicii uzuale (Actul european privind accesibilitatea).

În urma acordului, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat:

„Duminica trecută am sărbătorit Ziua internațională a persoanelor cu handicap. Nu există nicio îndoială: trebuie să facem mai mult pentru a asigura oportunități egale numărului tot mai mare de persoane cu handicap din Europa.

La doi ani după formularea acestei propuneri, statele membre au ajuns, în cele din urmă, la un acord. Abordarea generală de astăzi este un semnal foarte important pentru 80 de milioane de persoane cu handicap din Uniunea Europeană. Actul privind accesibilitatea va crea cea mai mare piață din lume pentru produsele accesibile, ceea ce nu numai că va determina scăderea prețurilor, dar va permite persoanelor cu handicap să participe în societate și pe piața forței de muncă. Actul reflectă de asemenea, responsabilitatea noastră comună de punere în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Acestea fiind spuse, mi-aș fi dorit o abordare mai ambițioasă din partea statelor membre. În special, regret faptul că acordul nu include cerințe armonizate pe care autoritățile publice să fie obligate să le respecte atunci când achiziționează produse și servicii accesibile sau atunci când utilizează fonduri UE, și nici accesibilizarea completă a numărului pentru apeluri de urgență 112. Aceasta reprezintă o oportunitate ratată de autoritățile publice de a lua inițiativa în ceea ce privește accesibilitatea.

Acest acord nu reprezintă, bineînțeles, sfârșitul procesului și aștept cu interes începerea, cât mai curând posibil, a negocierilor finale între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Această inițiativă va aduce îmbunătățiri concrete în viața multor oameni. Prin urmare, anul 2018 trebuie să fie anul în care rezultatele Actului european privind accesibilitatea să devină vizibile.

Nu în ultimul rând, în urma acordului din luna iulie, sunt foarte mulțumită de aprobarea finală dată de Consiliu pentru adăugarea în legislația UE a 13 valori-limită de expunere noi sau mai stricte, în scopul unei mai bune protejări a lucrătorilor împotriva substanțelor cancerigene. Acesta este un reper important în materie de protecție a sănătății și securității lucrătorilor, în special împotriva cancerului la locul de muncă, prima cauză a mortalității profesionale în UE.Aștept acum cu interes un acord ferm între Parlamentul European și Consiliu privind a doua listă de substanțe, pe care am prezentat-o în ianuarie 2017.”

Următoarele etape

Acordul dintre statele membre privind Actul european privind accesibilitatea pregătește terenul pentru negocierile finale cu Parlamentul European, care a adoptat deja o poziție în acest sens în septembrie 2017.

În ceea ce privește adoptarea finală a primei revizuiri a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, ea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării. Statele membre vor avea la dispoziție 2 ani pentru a pune în aplicare normele actualizate.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă: Comisia propune ca produsele și serviciile să devină mai accesibile pentru persoanele cu handicap

Comunicat de presă: Comisia salută acordul Parlamentului și al Consiliului de a asigura o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva substanțelor chimice cancerigene

 

STATEMENT/17/5143

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar