Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie państw członkowskich dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, jednak chętnie widziałaby bardziej ambitne podejście do odpowiedzialności władz publicznych.

Bruksela, 7 grudnia 2017 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje ogólne podejście uzgodnione dziś przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów na wniosek Komisji, aby uczynić wiele usług i produktów codziennego użytku dostępnymi dla osób niepełnosprawnych (europejski akt w sprawie dostępności).

Po zawarciu porozumienia komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, Marianne Thyssen, oświadczyła:

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Nie ulega wątpliwości: musimy czynić więcej, aby zapewnić równe szanse coraz większej liczbie osób niepełnosprawnych w Europie.

Dwa lata po złożeniu przeze mnie tej propozycji państwa członkowskie doszły w końcu do porozumienia. Uzgodnione dzisiaj ogólne podejście jest bardzo ważnym sygnałem dla 80 mln niepełnosprawnych osób w Unii Europejskiej. Akt w sprawie dostępności stworzy największy na świecie rynek dostępnych produktów, co nie tylko obniży ceny, lecz przyczyni się do umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału w społeczeństwie i na rynku pracy. Oznacza on również wywiązanie się przez nas ze wspólnej odpowiedzialności za wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Tym niemniej chętnie widziałabym jeszcze ambitniejsze podejście państw członkowskich do tej kwestii Najbardziej żałuję, że porozumienie nie zawiera zharmonizowanych wymogów, które byłyby stosowane przez organy publiczne przy zakupie dostępnych produktów i usług i przy wydatkowaniu środków z funduszy unijnych, a także, że numer alarmowy 112 nie będzie w pełni dostępny. Jest to utracona przez władze publiczne szansa na przejęcie inicjatywy w zakresie dostępności.

Porozumienie to oczywiście nie oznacza, że proces jest zakończony i z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie tak szybko, jak to tylko możliwe ostatecznych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. Inicjatywa ta w konkretny sposób przyczyni się do poprawy warunków życia wielu ludzi. Dlatego też rok 2018 powinien być rokiem, w którym europejski akt w sprawie dostępności wejdzie w życie.

Na koniec, w odniesieniu do porozumienia zawartego w lipcu, chciałam podkreślić, że jestem bardzo zadowolona z ostatecznego zatwierdzenia przez Radę dodania w prawodawstwie UE 13 nowych lub surowszych dopuszczalnych wartości narażenia, tak, aby zapewnić pracownikom lepszą ochronę przed rakotwórczymi substancjami. Jest to ważny krok w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności ochrony przed chorobami nowotworowymi w miejscu pracy, które stanowią w UE główną przyczynę zgonów związanych z pracą.Z nadzieją oczekuję szybkiego porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie drugiego wykazu substancji, który przedłożyliśmy w styczniu 2017 r.

Co dalej?

Porozumienie dotyczące aktu w sprawie dostępności między państwami członkowskimi toruje drogę do ostatecznych negocjacji z Parlamentem Europejskim, który przyjął swoje stanowisko już we wrześniu 2017 r.

Jeśli chodzi o ostateczne przyjęcie pierwszego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, zostanie on teraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zaktualizowana dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu. Następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na wdrożenie zaktualizowanych przepisów.

Więcej informacji:

Komunikat prasowy: Komisja proponuje poprawić dostępność produktów i usług dla osób niepełnosprawnych

Komunikat prasowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie lepszej ochrony pracowników przed rakotwórczymi substancjami chemicznymi

 

STATEMENT/17/5143

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar