Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Commissie verwelkomt akkoord van lidstaten over Europese Toegankelijkheidswet, maar pleit ervoor dat de overheden meer verantwoordelijkheid nemen

Brussel, 7 december 2017

De Europese Commissie is tevreden met de algemene oriëntatie die de lidstaten vandaag in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenzaken hebben bereikt over het voorstel van de Commissie om vele dagdagelijkse producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap (Europese Toegankelijkheidswet).

Naar aanleiding van het bereikte akkoord zei Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:

"Vorige zondag hebben wij de Internationale Dag van personen met een handicap gevierd. Het lijdt geen twijfel dat wij meer moeten doen om te zorgen voor gelijke kansen voor het groeiend aantal mensen met een handicap in Europa.

Twee jaar nadat ik dit voorstel heb ingediend, zijn de lidstaten eindelijk tot een akkoord gekomen. De algemene oriëntatie van vandaag is een zeer belangrijk signaal voor de 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie. De Toegankelijkheidswet zal 's werelds grootste markt voor toegankelijke producten doen ontstaan. Dat zal niet alleen de prijzen drukken, maar mensen met een handicap ook beter integreren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De wet bewijst ook dat wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren.

Desondanks had ik gewild dat de lidstaten meer ambitie aan de dag hadden gelegd. Ik vind het vooral jammer dat het akkoord geen geharmoniseerde vereisten omvat waarmee overheden rekening moeten houden wanneer zij toegankelijke producten en diensten aankopen of EU-fondsen gebruiken. Ook is het nog niet verplicht het noodnummer 112 volledig toegankelijk te maken. Dit is een gemiste kans voor de overheden om het voortouw te nemen op het vlak van toegankelijkheid.

Deze overeenkomst is natuurlijk niet het einde van het proces en ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk de slotonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op te starten. Dit initiatief zal leiden tot concrete verbeteringen in het leven van talloze mensen. Daarom moet 2018 het jaar worden waarin de Toegankelijkheidswet wordt uitgevoerd.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk: na het akkoord dat in juli werd bereikt, verheugt het mij dat de Raad er definitief mee heeft ingestemd 13 nieuwe of strengere grenswaarden in de EU-wetgeving op te nemen om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen. Dit is een mijlpaal in de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op de werkplek, in het bijzonder tegen kanker, de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Ik hoop nu dat het Europees Parlement en de Raad snel tot een akkoord kunnen komen over de tweede lijst stoffen, die wij in januari 2017 hebben ingediend."

Volgende stappen

Nu de lidstaten een akkoord hebben bereikt over de Toegankelijkheidswet, is het pad geëffend voor de slotonderhandelingen met het Europees Parlement, dat zijn standpunt al in september 2017 heeft ingenomen.

De definitieve vaststelling van de eerste herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia zal nu in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. De richtlijn zal in werking treden op de twintigste dag na de bekendmaking. De lidstaten hebben dan twee jaar om de nieuwe regels uit te voeren.

Meer informatie

Persbericht: Commissie doet voorstel om producten en diensten beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap

Persbericht: Commissie verwelkomt akkoord tussen Parlement en Raad om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende chemische stoffen

 

STATEMENT/17/5143

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar