Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu vienošanos par Eiropas Pieejamības aktu, tomēr aicina izvirzīt vērienīgākus mērķus attiecībā uz valsts iestāžu pienākumiem.

Briselē, 2017. gada 7. decembrī

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis šodien Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomē vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu padarīt daudzus ikdienā vajadzīgus produktus un pakalpojumus pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti (Eiropas Pieejamības akts).

Pēc vienošanās ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja:

“Pagājušajā svētdienā mēs atzīmējām Starptautisko invalīdu dienu. Nav šaubu, ka mums ir aktīvāk jārīkojas, lai Eiropā nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas aizvien lielākam skaitam invalīdu.

Divus gadus pēc tam, kad es šo priekšlikumu iesniedzu, dalībvalstis beidzot ir panākušas vienošanos. Šodienas vienošanās par vispārējo pieeju ir ļoti svarīgs signāls 80 miljoniem Eiropas Savienības invalīdu. Ar Pieejamības aktu izveidos pasaulē lielāko tirgu pieejamiem produktiem;tas ne tikai samazinās cenas, bet arī palīdzēs invalīdus labāk iesaistīt sabiedrības dzīvē un darba tirgū. Tas sasaucas arī ar mūsu kopīgo pienākumu īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Tomēr es būtu vēlējusies, lai dalībvalstis vienojas par vērienīgāku pieeju. Man ir jo īpaši žēl, ka vienošanās neietver ne saskaņotas prasības, kas valsts iestādēm jāizmanto, iegādājoties pieejamus produktus un pakalpojumus vai izlietojot ES līdzekļus, ne arī prasību padarīt neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112 pilnībā pieejamu. Šī valsts iestādēm ir neizmantota iespēja uzņemties vadošo lomu pieejamības jautājumos.

Šī vienošanās, protams, nav procesa beigas, un es ceru, ka iespējami drīz tiks sāktas noslēguma sarunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju. Šī iniciatīva nodrošinās konkrētus uzlabojumus daudzu cilvēku ikdienā. Tāpēc 2018. gadam ir jābūt gadam, kad Pieejamības akts tiek īstenots.

Visbeidzot, es ļoti priecājos, ka Padome pēc jūlijā panāktās vienošanās sniedza savu galīgo apstiprinājumu iekļaut ES tiesību aktos 13 jaunas vai stingrākas ekspozīcijas robežvērtības, lai darba ņēmējus labāk aizsargātu no vēzi izraisošām vielām. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, it īpaši aizsardzību pret saslimšanu ar vēzi darbavietā, jo šī slimība ir galvenais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES.Tagad es ar cerībām raugos uz drīzu vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par otro sarakstu ar vielām, kuru mēs iesniedzām 2017. gada janvārī.”

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstu vienošanās par Pieejamības aktu paver ceļu noslēguma sarunām ar Eiropas Parlamentu, kurš savu nostāju pieņēma jau 2017. gada septembrī.

Runājot par Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas pirmās pārskatītās redakcijas galīgo pieņemšanu, tā tagad tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī direktīva stāsies spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas. Dalībvalstīm pēc tam būs divi gadi laika, lai īstenotu atjauninātos noteikumus.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Komisija ierosina produktus un pakalpojumus padarīt pieejamākus cilvēkiem ar invaliditāti

Paziņojums presei: Komisija ir gandarīta par Parlamenta un Padomes vienošanos uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi izraisošām ķimikālijām

 

STATEMENT/17/5143

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar