Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

A Bizottság üdvözli a tagállamok között az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag tárgyában született megállapodást, de ambiciózusabb terveket vár a hatóságokra háruló felelősség tekintetében

Brüsszel, 2017. december 7.

Az Európai Bizottság üdvözli a tagállamok általános hozzáállását a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács ülésén megtárgyalt bizottsági javaslathoz, amely arra irányul, hogy a mindennapi életben használt termékek és szolgáltatások hozzáférhetővé váljanak a fogyatékossággal élők számára (európai akadálymentesítési intézkedéscsomag).

A megállapodás nyomán Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott:

„Múlt vasárnap ünnepeltük a fogyatékossággal élők nemzetközi napját. Egy dologhoz nem fér kétség: többet kell tennünk azért, hogy esélyegyenlőséget biztosítsunk a fogyatékossággal élőknek, akik száma egyre növekszik Európában.

Két évvel az után, hogy előterjesztettem ezt a javaslatot, a tagállamok végre megállapodásra jutottak. A tagállamok által ma mutatott általános hozzáállás rendkívül fontos jelzés a 80 millió, fogyatékossággal élő uniós polgár számára. Az akadálymentesítési intézkedéscsomag a hozzáférhető termékek tekintetében a világ legnagyobb piacát fogja létrehozni. Ez nemcsak az árakat fogja letörni, hanem a társadalmi és munkaerőpiaci részvételt is meg fogja könnyítenia fogyatékossággal élők számára. Az intézkedéscsomag ezenkívül a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtására vonatkozó közös felelősségünkkel is összhangban áll.

Mindemellett reméltem, hogy a tagállamok ennél is ambiciózusabb módon közelítik meg ezt a kérdést. Különösen azt sajnálom, hogy a megállapodás nem foglal magában olyan harmonizált követelményeket, amelyeket a hatóságoknak a hozzáférhető termékek beszerzésekor vagy az uniós források felhasználásakor alkalmazniuk kellene, ráadásul a megállapodás arra sem terjed ki, hogy a 112-es segélyhívó szám teljesen hozzáférhető legyen. A hatóságok szempontjából ez elszalasztott alkalom arra, hogy úttörőszerepet töltsenek be a hozzáférhetőség területén.

A megállapodás természetesen nem jelenti a folyamat végét, és remélem, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti végső tárgyalások mielőbb megkezdődnek. A kezdeményezés sokak számára fog kézzelfogható életminőség-javulást biztosítani. Éppen ezért 2018-ban eredményeket kell elérnünk az akadálymentesítési intézkedéscsomag megvalósítása terén.

Végezetül, de nem utolsó sorban, nagy örömömre szolgál, hogy – a júliusban megszületett megállapodás után – a Tanács végső jóváhagyását adta arra, hogy a munkavállalóknak a rákkeltő anyagokkal szembeni fokozott védelme érdekében az uniós jogszabályokba 13 új vagy szigorúbb expozíciós határérték kerüljön bevezetésre. Ez mérföldkőnek számít a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, és különösen a munkavégzéssel összefüggő rák (a munkavégzéssel összefüggő leggyakoribb halálozási ok) elleni küzdelem területén. Remélem, hogy az Európai Parlament és a Tanács gyorsan megállapodásra jut a vegyi anyagok második jegyzékéről is, amelyet 2017 januárjában nyújtottunk be.”

A következő lépések

A tagállamok között az akadálymentesítési intézkedéscsomag tárgyában született megállapodás megnyitja az utat az Európai Parlamenttel folytatandó végleges tárgyalások előtt. A Parlament e kérdésben már 2017 szeptemberében elfogadta álláspontját.

A rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv első felülvizsgálata végleges elfogadásra került, így az irányelv hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az irányelv a közzétételét követő 20. napon lép hatályba. A tagállamok számára ezt követően 2 év áll rendelkezésre a naprakésszé tett szabályok végrehajtására.

További információk

Sajtóközlemény: A Bizottság elérhetőbbé szeretné tenni a termékeket és szolgáltatásokat a fogyatékossággal élők számára

Sajtóközlemény: A Bizottság üdvözli a Parlament és a Tanács megállapodását a munkavállalók rákkeltő vegyi anyagokkal szembeni védelmének fokozásáról

 

STATEMENT/17/5143

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar