Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissio pitää tervetulleena EU-maiden yhteisymmärrystä eurooppalaisesta esteettömyyssäädöksestä, mutta peräänkuuluttaa suurempaa vastuuta viranomaisilta.

Bryssel 7. joulukuuta 2017

Komissio pitää tervetulleena yleistä lähestymistapaa, josta EU-maat sopivat tänään työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa. Asia koskee komission ehdotusta, jonka mukaan monista tavallisista tuotteista ja palveluista tehtäisiin esteettömiä, jotta ne olisivat helpommin vammaisten käytettävissä (eurooppalainen esteettömyyssäädös).

Komissaari Marianne Thyssen totesi saavutetusta yhteisymmärryksestä näin:

”Viime sunnuntaina vietimme kansainvälistä vammaisten päivää. On selvää, että on tehtävä enemmän yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamiseksi yhä useammalle vammaiselle Euroopassa.

Esitin asiaa koskevan ehdotuksen alun perin kaksi vuotta sitten. Nyt EU-maat ovat päässeet siitä yhteisymmärrykseen. Yleinen lähestymistapa, josta tänään sovittiin, on hyvin tärkeä signaali 80 miljoonalle vammaiselle Euroopan unionissa. Esteettömyyssäädöksellä luodaan maailman suurimmat esteettömien tuotteiden markkinat. Niiden ansiosta hinnat laskevat ja vammaisilla on paremmat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja työmarkkinoille. Esteettömyyssäädös liittyy myös yhteiseen vastuuseemme panna täytäntöön yleissopimus YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Olisin kuitenkin toivonut EU-maiden olevan kunnianhimoisempia tässä asiassa. Erityisen valitettavaa on se, ettei saavutettuun yhteisymmärrykseen otettu mukaan yhdenmukaistettuja vaatimuksia, joita viranomaiset noudattaisivat hankkiessaan esteettömiä tuotteita ja palveluja tai käyttäessään EU-varoja. Myöskään hätänumerosta 112 ei tehty täysin esteetöntä. Tämä on viranomaisten kannalta menetetty tilaisuus toimia esteettömyyden suunnannäyttäjänä.

Tänään saavutettu yhteisymmärrys on luonnollisesti vasta yksi vaihe pitkässä prosessissa. Odotan, että lopulliset neuvottelut aloitetaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä mahdollisimman pian. Esteettömyyssäädöksellä helpotetaan hyvin monien ihmisten arkea käytännön tasolla. Siksi siltä odotetaan konkreettisia tuloksia vuonna 2018.

Mainittakoon kuitenkin lopuksi eräs seikka, josta olen erittäin iloinen: neuvosto on – heinäkuussa saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen – päättänyt lisätä EU-lainsäädäntöön 13 uutta tai tiukennettua raja-arvoa, joilla työntekijöitä suojataan paremmin syöpää aiheuttavilta aineilta. Tämä on tärkeä etappi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamisessa, sillä työperäinen syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa. Toivon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsevät nopeasti sopimukseen toisesta aineluettelosta, jonka komissio esitti tammikuussa 2017."

Seuraavat vaiheet

EU-maiden välinen yhteisymmärrys esteettömyyssäädöksestä tasoittaa tietä lopullisille neuvotteluille Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentti vahvisti kantansa jo syyskuussa 2017.

Karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin ensimmäinen tarkistus on nyt hyväksytty ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20. päivänä sen julkaisemisen jälkeen. EU-mailla on direktiivin voimaantulosta alkaen kaksi vuotta aikaa panna päivitetyt säännöt täytäntöön.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Komissio vammaisten asialla – tuotteista ja palveluista esteettömämpiä

Lehdistötiedote: Komissio tyytyväinen parlamentin ja neuvoston sopimukseen työntekijöiden paremmasta suojaamisesta syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

 

STATEMENT/17/5143

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar