Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία των κρατών μελών, αλλά καλεί τις δημόσιες αρχές να αναλάβουν περισσότερες αρμοδιότητες.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη γενική προσέγγιση στην οποία κατέληξαν σήμερα τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να καταστούν πολλά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα).

Ύστερα από τη συμφωνία η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής:

«Την προηγούμενη Κυριακή γιορτάσαμε τη διεθνή ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει αναμφίβολα να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες με στόχο να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Δύο έτη αφού έθεσα επί τάπητος την εν λόγω πρόταση, τα κράτη μέλη κατέληξαν τελικά σε συμφωνία. Η σημερινή γενική προσέγγιση στέλνει ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα στα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πράξη για την προσβασιμότητα θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για προσβάσιμα προϊόντα, γεγονός που όχι μόνο θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών, αλλά και θα συμβάλει ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Επίσης, ανταποκρίνεται στην κοινή μας ευθύνη για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τούτου λεχθέντος, θα επιθυμούσα τα κράτη μέλη να είχαν υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Ειδικότερα, λυπάμαι διότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει εναρμονισμένες απαιτήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για την αγορά προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ή για την αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ, ούτε απαιτήσεις για να καταστεί ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 πλήρως προσβάσιμος. Οι δημόσιες αρχές έχασαν την ευκαιρία να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο θέμα της προσβασιμότητας.

Η παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί, βεβαίως, το τέλος της διαδικασίας και προσβλέπω στην έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν. Η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει με ουσιαστικό τρόπο τις ζωές πολλών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, εντός του 2018 πρέπει να υλοποιηθεί η πράξη για την προσβασιμότητα.

Ως τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θέμα, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την τελική έγκριση του Συμβουλίου για την προσθήκη 13 νέων ή αυστηρότερων ορίων έκθεσης στη νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες. Πρόκειται για ορόσημο στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως κατά του καρκίνου στον χώρο εργασίας, ο οποίος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ.Προσβλέπω σε ταχεία συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον δεύτερο κατάλογο ουσιών που υποβάλαμε τον Ιανουάριο του 2017.»

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την πράξη για την προσβασιμότητα ανοίγει τον δρόμο για τις τελικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε ήδη τη θέση του τον Σεπτέμβριο του 2017.

Όσον αφορά την τελική έγκριση της πρώτης αναθεώρησης της οδηγίας περί καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 2 ετών για να εφαρμόσουν τους επικαιροποιημένους κανόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περισσότερο προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία

Δελτίο Τύπου: H Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες

 

STATEMENT/17/5143

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar