Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Kommissionen glæder sig over, at EU-landene er nået til enighed om den europæiske lov om tilgængelighed, men efterlyser større ambitioner med hensyn til offentlige myndigheders ansvar.

Bruxelles, den 7. december 2017

Europa-Kommissionen ser med tilfredshed på den generelle indstilling, som EU-landene i dag nåede frem til på mødet i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) om Kommissionens forslag om at gøre mange af dagligdagens produkter og tjenesteydelser tilgængelige for personer med handicap (den europæiske lov om tilgængelighed).

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte:

"Sidste søndag markerede vi den internationale dag for personer med handicap. Der er ingen tvivl om, at vi må gøre mere for at sikre lige muligheder for det stigende antal personer med handicap i Europa.

To år efter at jeg præsenterede dette forslag, er EU-landene endelig nået til enighed. Den generelle indstilling, vi er nået frem til i dag, er et meget vigtigt signal at sende til de 80 mio. personer med handicap, der findes i Den Europæiske Union. Den europæiske lov om tilgængelighed vil skabe verdens største marked for tilgængelige produkter, hvilket ikke blot vil medføre et prisfald, men vil medvirke til at give personer med handicap mulighed for at deltage i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med denne lov lever vi også op til det fælles ansvar, vi har for at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Jeg kunne dog have ønsket mig en mere ambitiøs tilgang fra EU-landenes side. Jeg beklager navnlig, at aftalen ikke omfatter harmoniserede krav, som offentlige myndigheder kan anvende, når de køber tilgængelige produkter og tjenesteydelser eller bruger EU-midler, ligesom det er beklageligt, at alarmnummeret 112 ikke er gjort fuldt tilgængeligt. De offentlige myndigheder forspilder således deres chance for at gå forrest på dette område.

Denne aftale er naturligvis ikke afslutningen på processen, og jeg ser frem til at starte de endelige forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen så hurtigt som muligt. Dette initiativ vil skabe konkrete forbedringer af så mange menneskers liv. Derfor skal 2018 være det år, hvor den europæiske lov om tilgængelighed bliver til virkelighed.

Sidst, men ikke mindst er jeg efter aftalen i juli meget tilfreds med Rådets endelige godkendelse af, at der i EU-lovgivningen tilføjes 13 nye eller strengere eksponeringsgrænser for at give arbejdstagerne en bedre beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer. Dette er en milepæl i beskyttelsen af arbejdstageres sundhed og sikkerhed, bl.a. i forbindelse med bekæmpelse af kræft på arbejdspladsen, som er den vigtigste årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU.Jeg ser nu frem til en hurtig aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om den anden liste over stoffer, som vi fremlagde i januar 2017."

De næste skridt

Aftalen mellem EU-landene om loven om tilgængelighed baner vejen for de endelige forhandlinger med Europa-Parlamentet, som vedtog sin holdning allerede i september 2017.

Den første revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener er nu endelig vedtaget og vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen. EU-landene har 2 år til at gennemføre de nye regler.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Kommissionen forslår at gøre nøgleprodukter og -tjenesteydelser mere tilgængelige for personer med handicap

Pressemeddelelse: Kommissionen glæder sig over Parlamentets og Rådets aftale om bedre beskyttelse af arbejdstagerne mod kræftfremkaldende kemikalier

 

STATEMENT/17/5143

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar