Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Kommissionen kommer inte att föreslå en försvagning av stabilitets- och tillväxtpaktens underskottskriterier

Bryssel den 1 december 2017

I tysk media förekommer rykten om att EU-kommissionen skulle föreslå mindre strikta underskottskriterier i stabilitets- och tillväxtpaketen, men detta är helt och hållet påhittat. Ryktena har ingen förankring i verkligheten. Någon sådan åtgärd har aldrig övervägts inom kommissionen, och har inget att göra med de förslag som kommissionen för närvarande arbetar på och som rör en fördjupad europeisk ekonomisk och monetär union.

STATEMENT/17/5070


Side Bar