Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande av kommissionär Marianne Thyssen med anledning av Internationella funktionshinderdagen

Bryssel den 1 december 2017

Att göra det möjligt för personer med funktionshinder att delta fullt ut i samhället är en av de största samhälleliga utmaningar vi står inför och vi har en lång väg kvar när det gäller att bekämpa den sociala utestängningen av personer med funktionshinder.

Tillväxt för alla och social rättvisa är kärnan i EU-kommissionens arbete, vilket bekräftades genom proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter nyligen. EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet har åtagit sig att följa principen om att personer med funktionshinder har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad enligt deras behov. Kommissionens insatser bör därför åtföljas av initiativ från nationella, regionala och lokala myndigheter för att se till att personer med funktionshinder inte hamnar på efterkälken. Civilsamhällets och näringslivsorganisationernas fortsatta medverkan kommer att vara avgörande.

Europeiska unionen fortsätter att stå fast vid sina skyldigheter enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som en del av EU:s handikappstrategi 2010–2020 har den nuvarande kommissionen vidtagit särskilt viktiga initiativ för att hjälpa till att undanröja hinder för tillgänglighet för personer med funktionshinder. För två år sedan lanserade jag mitt förslag till en europeisk rättsakt om tillgänglighet, som syftar till att göra viktiga produkter och tjänster tillgängliga för personer med funktionshinder. Nu är det hög tid för mitt förslag att antas av alla EU-institutioner. Europaparlamentet fastställde sin ståndpunkt i september och jag är övertygad om att även medlemsländerna når en överenskommelse vid nästa möte i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 7 december. Den europeiska rättsakten om tillgänglighet, som kommer att leda till konkreta förbättringar för många människor, måste genomföras under 2018.

Internationella funktionshinderdagen, ”En dag för alla”, utgör ett ypperligt tillfälle att synliggöra personer med funktionshinder och göra deras röst hörd. I det syftet anordnar EU-kommissionen konferensen ”Europeiska dagen för personer med funktionshinder” den 4 och 5 december. Jag hoppas att jag kan räkna med ett brett stöd och stort intresse från alla parter. Tillsammans blickar vi framåt och diskuterar olika sätt att skapa ett socialt och tillgängligt samhälle för alla.

Läs mer:

Pressmeddelande: Tillgängligare produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning – förslag från kommissionen

GD Sysselsättnings webbplats om personer med funktionshinder

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

STATEMENT/17/5046

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar