Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Mednarodni dan invalidov: izjava evropske komisarke Marianne Thyssen

Bruselj, 1. decembra 2017

Zagotavljanje polne udeležbe invalidov v družbi je eden od glavnih družbenih izzivov, vendar bo za zmanjšanje njihove družbene izključenosti potrebnega še veliko dela.

Nedavna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic je potrdila, da sta vključujoča rast in socialna pravičnost eni od ključnih točk programa Evropske komisije. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet so zavezani načelu, da imajo invalidi pravico do dohodkovne podpore, ki zagotavlja dostojno življenje, storitev, ki jim omogočajo sodelovanje na trgu dela in v družbi, ter delovnega okolja, prilagojenega njihovim potrebam. Prizadevanja Komisije bi torej morali spremljati ukrepi nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, ki bi zagotavljali, da invalidi niso zapostavljeni. Nujno je tudi nadaljnje sodelovanje civilne družbe in poslovnih organizacij.

Evropska unija še naprej izpolnjuje obveznosti, določene v Konvenciji ZN o pravicah invalidov. V okviru evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020 je ta Komisija med drugim sprejela pomembne pobude za odpravo ovir, ki zmanjšujejo dostopnost invalidom. Pred dvema letoma sem predstavila predlog za evropski akt o dostopnosti, s katerim naj bi se zagotovila dostopnost ključnih proizvodov in storitev invalidom. Zdaj je skrajni čas, da moj predlog sprejmejo vse institucije EU. Evropski parlament je svoje stališče oblikoval septembra in prepričana sem, da bodo na prihajajoči seji Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki bo potekala 7. decembra, dogovor dosegle tudi države članice. Leta 2018 je treba dokončno izoblikovati evropski akt o dostopnosti, ki bo konkretno izboljšal življenje velikega števila ljudi.

Mednarodni dan invalidov je odlična priložnost, da prisluhnemo invalidom. Zato Evropska komisija 4. in 5. decembra organizira konferenco ob evropskem dnevu invalidov. Upam, da lahko računam na močno podporo in zanimanje vseh akterjev. Skupaj se bomo ozrli v prihodnost in se pogovorili o tem, kako lahko zgradimo bolj vključujočo, socialno in dostopno družbo.

Več informacij

Sporočilo za medije: Predlog Komisije za večjo dostopnost proizvodov in storitev invalidom

Spletna stran GD za zaposlovanje o invalidih

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

STATEMENT/17/5046

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar