Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím: Vyhlásenie komisárky Thyssenovej

Brusel 1. december 2017

Umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím byť aj naďalej plnohodnotnou súčasťou spoločnosti je jednou z najvážnejších spoločenských výziev, ktorým musíme čeliť, a naša cesta v boji proti sociálnemu vylúčeniu ľudí s postihnutím je ešte dlhá.

Inkluzívny rast a sociálna spravodlivosť patria k hlavným bodom programu Európskej komisie, čo sa nedávno potvrdilo vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv. Európska komisia, Európsky parlament a Rada sa zaviazali dodržiavať zásadu, podľa ktorej majú ľudia so zdravotným postihnutím právo na podporu príjmov, vďaka ktorej budú môcť viesť dôstojný život, služby, ktoré im umožnia zaradiť sa na trh práce a do spoločnosti a prispôsobenie pracovného prostredia svojim potrebám. Úsilie Komisie preto musí byť podporené činnosťou orgánov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa na ľudí so zdravotným postihnutím nezabúdalo. Neodmysliteľnou súčasťou je aj zapojenie organizácií občianskej spoločnosti a podnikateľských subjektov.

Európska únia si aj naďalej plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V rámci európskej stratégie v oblasti zdravotného postihnutia 2010 – 2020 už táto Európska komisia prijala niekoľko dôležitých iniciatív zameraných na odstraňovanie prekážok, ktoré ľuďom s postihnutím bránia v prístupnosti. Pred dvoma rokmi som predstavila návrh Európskeho aktu o prístupnosti, ktorého cieľom je sprístupniť kľúčové výrobky a služby ľuďom s postihnutím. Je najvyšší čas, aby tento môj návrh teraz schválili všetky inštitúcie EÚ. Európskym parlament predstavil svoju pozíciu v septembri a ja som presvedčená, že na najbližšom zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) 7. decembra sa na tejto otázke dohodnú aj členské štáty. Rok 2018 musí byť rokom plnenia Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý do života mnohých ľudí prinesie konkrétne zmeny k lepšiemu.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:sk:PDF.

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím je výborná príležitosť, ako si vypočuť názory ľudí s postihnutím. Európska komisia preto v dňoch 4. a 5. decembra organizuje konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím. Dúfam, že sa pri tom môžem spoľahnúť na širokú podporu a záujem všetkých aktérov. Môžeme sa tak spoločne pozrieť do budúcnosti a hľadať spôsoby, ako vytvoriť inkluzívnejšiu, sociálnejšiu a prístupnejšiu spoločnosť.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Komisia navrhuje lepšie sprístupniť výrobky a služby zdravotne postihnutým

Webové stránky GR pre zamestnanosť o ľuďoch so zdravotným postihnutím

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri.

STATEMENT/17/5046

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar