Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Ziua internațională a persoanelor cu handicap: Declarația comisarului Thyssen

Bruxelles, 1 decembrie 2017

Să permitem persoanelor cu handicap să se integreze pe deplin în societate - aceasta este una dintre cele mai importante provocări societale cu care ne confruntăm. Există încă un drum lung de parcurs în direcția combaterii excluziunii sociale a persoanelor cu handicap.

Creșterea favorabilă incluziunii și echitatea socială se află în centrul agendei Comisiei Europene, astfel cum s-a confirmat prin recenta proclamație privind Pilonul european al drepturilor sociale. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul s-au angajat să respecte principiul potrivit căruia persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. Eforturile Comisiei trebuie, prin urmare, să fie însoțite de acțiuni din partea autorităților naționale, regionale și locale, pentru a se garanta că persoanele cu handicap nu sunt lăsate în urmă, iar implicarea continuă a societății civile și a organizațiilor de afaceri va fi indispensabilă.

Uniunea Europeană continuă să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ca parte a Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, actuala Comisie a avut inițiative importante menite să contribuie la eliminarea obstacolelor în calea accesibilității pentru persoanele cu handicap. Cu doi ani în urmă, am prezentat propunerea privind Actul european privind accesibilitatea, care vizează asigurarea accesului persoanelor cu handicap la produse și servicii esențiale. Acum este momentul ca propunerea mea să fie adoptată de toate instituțiile UE. Parlamentul European și-a definit poziția în septembrie și am încredere că statele membre vor ajunge la un acord în cursul următoarei reuniuni din 7 decembrie a Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO). Anul 2018 trebuie să fie un an al realizărilor pentru Actul european privind accesibilitatea, care va aduce avantaje concrete în viața atâtor oameni.

Ziua internațională a persoanelor cu handicap oferă o ocazie excelentă de a face auzite vocile persoanelor cu handicap. Prin urmare, Comisia Europeană organizează în zilele de 4 și 5 decembrie conferința cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap. Sper că pot conta pe sprijinul larg și pe interesul tuturor actorilor. Împreună, putem privi spre viitor și putem discuta în legătură cu modalitățile de a clădi o societate mai favorabilă incluziunii, mai socială și mai accesibilă.

Mai multe informații

Comunicat de presă: Comisia propune ca produsele și serviciile să devină mai accesibile pentru persoanele cu handicap

Pagina web privind persoanele cu handicap a DG Ocuparea forței de muncă

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

STATEMENT/17/5046

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar