Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena: Komisijas locekles M. Teisenas paziņojums

Briselē, 2017. gada 1. decembrī

Tādu apstākļu nodrošināšana, kas cilvēkiem ar invaliditāti dotu iespēju pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē, ir nopietna sabiedrības problēma, ar kuru saskaramies, un joprojām ir ļoti daudz darāmā, lai pārvarētu cilvēku ar invaliditāti sociālo atstumtību.

Iekļaujoša izaugsme un sociālais taisnīgums ir Eiropas Komisijas programmas pamatā, kā tas tika apstiprināts ar neseno paziņojumu attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome ir paudusi savu atbalstu principam, saskaņā ar kuru cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz ienākumu atbalstu, kas viņiem ļauj vadīt cieņpilnu dzīvi, uz pakalpojumiem, kas viņiem ļauj piedalīties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē, kā arī uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu vajadzībām. Tāpēc Komisijas pūliņi ir jānostiprina ar valstu, reģionu un pašvaldību darbībām, lai garantētu, ka cilvēki ar invaliditāti nepaliek novārtā. Pilsoniskās sabiedrības un profesionālo organizāciju turpmāka dalība arī ir ļoti svarīga.

Eiropas Savienība turpina pildīt savas saistības, kas izriet no ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām. Invaliditātes jomā pieņemtās Eiropas stratēģijas (2010–2020) ietvaros Eiropas Komisija ir īstenojusi svarīgas iniciatīvas, lai palīdzētu likvidēt šķēršļus, kas cilvēkiem ar invaliditāti liedz pieejamību. Pirms diviem gadiem es iesniedzu priekšlikumu par Eiropas Pieejamības aktu, kura mērķis ir panākt, ka galvenie produkti un pakalpojumi kļūst pieejami cilvēkiem ar invaliditāti. Tagad ir laiks manu priekšlikumu pieņemt visās ES iestādēs. Eiropas Parlaments pauda savu nostāju septembrī, un es esmu pārliecināta, ka dalībvalstis panāks vienošanos nākamajā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomes (EPSCO) sanāksmē 7. decembrī. 2018. gadam ir jābūt gadam, kad tiek īstenots Eiropas Pieejamības akts, kurš nodrošinās konkrētus uzlabojumus daudzu cilvēku ikdienā.

Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena ir lieliska iespēja uzklausīt cilvēkus ar invaliditāti. Tāpēc Eiropas Komisija organizē Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas konferenci 4. un 5. decembrī . Ceru, ka varu paļauties uz visu ieinteresēto personu plašu atbalstu un interesi. Kopā varam ieskatīties nākotnē un apspriest to, kā izveidot iekļaujošāku, sociālāku un pieejamāku sabiedrību.

Papildinformācija

Paziņojums presei: Komisija ierosina produktus un pakalpojumus padarīt pieejamākus cilvēkiem ar invaliditāti

Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa lapa par personām ar invaliditāti

Sekojiet Mariannai Teisenai vietnēs “Facebook” un “Twitter”.

STATEMENT/17/5046

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar