Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Tarptautinė neįgaliųjų diena. Komisijos narės M. Thyssen pareiškimas

Briuselis, 2017 m. gruodžio 1 d.

Vienas iš svarbiausių mūsų visuomenės uždavinių – sudaryti neįgaliesiems sąlygas visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tačiau reikia dar daug ką nuveikti kovojant su neįgaliųjų socialine atskirtimi.

Integracinis augimas ir socialinis teisingumas yra svarbiausi Europos Komisijos darbotvarkės aspektai, kurie buvo neseniai patvirtinti Europos socialinių teisių ramsčio deklaracijoje. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba įsipareigojo laikytis principo, pagal kurį neįgalieji turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką. Todėl, siekiant užtikrinti, kad neįgalieji nebūtų palikti nuošalyje, prie Komisijos pastangų turi prisidėti nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos. Nuolatinis pilietinės visuomenės ir verslo organizacijų dalyvavimas taip pat yra labai svarbus.

Europos Sąjunga ir toliau laikysis savo įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Įgyvendindama 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios, Europos Komisija ėmėsi svarbių iniciatyvų, kad padėtų pašalinti prieinamumo kliūtis žmonėms su negalia. Prieš dvejus metus pateikiau pasiūlymą dėl Europos prieinamumo akto, kurio tikslas – užtikrinti pagrindinių produktų ir paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia. Atėjo laikas visoms ES institucijoms priimti mano pasiūlymą. Europos Parlamentas rugsėjo mėnesį apibrėžė savo poziciją ir esu tikra, kad valstybės narės susitars kitame Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) posėdyje, kuris vyks gruodžio 7 d. 2018 m. turės būti Prieinamumo akto įgyvendinimo metai, kad būtų galima pagerinti tiek daug žmonių gyvenimą.

Tarptautinė neįgaliųjų diena yra puiki proga išgirsti neįgaliųjų balsą. Todėl gruodžio 4 ir 5 d. Europos Komisija organizuoja Europos neįgaliųjų dienos konferenciją. Tikiuosi visų suinteresuotųjų subjektų didelės paramos ir susidomėjimo. Kartu galime žvelgti į priekį ir sukurti labiau socialinę, įtraukesnę ir prieinamesnę visuomenę.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai Komisija siūlo padaryti gaminius ir paslaugas prieinamesnius neįgaliesiems

Užimtumo GD tinklalapis apie neįgaliuosius

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

STATEMENT/17/5046

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar