Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Kansainvälinen vammaisten päivä: komissaari Marianne Thyssenin lausuma

Bryssel 1. joulukuuta 2017

Sen varmistaminen, että vammaiset voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan, on suurimpia yhteiskunnallisia haasteitamme. Vammaisten sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa on edelleen paljon työsarkaa.

Osallistava kasvu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat Euroopan komission asialistan ytimessä, minkä hiljattain annettu julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista vahvistaa. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sitoutuneet periaatteeseen, jonka mukaan vammaisilla on oikeus ihmisarvoisen elämän varmistavaan toimeentulotukeen, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistaviin palveluihin ja heidän tarpeisiinsa mukautettuun työympäristöön. Sen vuoksi kansallisten sekä alue- ja paikallisviranomaisten on toteutettava komission pyrkimyksiä tukevia toimia, jotta voidaan varmistaa, ettei vammaisten oikeuksia sivuuteta. Myös kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän järjestöjen jatkuva osallistuminen on äärimmäisen tärkeää.

Euroopan unioni jatkaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisten velvoitteidensa hoitamista. Nykyinen Euroopan komissio on tehnyt Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 puitteissa merkittäviä aloitteita, joilla autetaan poistamaan vammaisten elämää rajoittavia saavutettavuuden esteitä. Kaksi vuotta sitten esittelin ehdotukseni esteettömyyttä koskevan eurooppalaisen säädöksen antamiseksi. Sen tavoitteena on saada kaikki keskeiset tuotteet ja palvelut vammaisten saavutettaviin. Kaikkien EU:n toimielinten on nyt aika hyväksyä ehdotus. Euroopan parlamentti määritteli kantansa syyskuussa, ja uskon jäsenvaltioiden pääsevän sopimukseen tulevassa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK-neuvoston) kokouksessa 7. joulukuuta. Esteettömyyssäädös, joka tuo konkreettisia parannuksia niin monien ihmisten elämään, on saatava annettua vuonna 2018.

Kansainvälinen vammaisten päivä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada vammaisten ääni kuuluviin. Siksi Euroopan komissio järjestää eurooppalaisen vammaisten päivän konferenssin 4. ja 5. joulukuuta. Toivon sille kaikkien toimijoiden laajaa tukea ja kiinnostusta. Voimme yhdessä suunnitella tulevaisuutta ja keskustella tavoista rakentaa entistä osallistavampaa, sosiaalisempaa ja esteettömämpää yhteiskuntaa.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Komissio vammaisten asialla – tuotteista ja palveluista esteettömämpiä

Vammaisasioita käsittelevät työllisyyspääosaston verkkosivut

Seuraa Marianne Thysseniä Facebookissa ja Twitterissä

STATEMENT/17/5046

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar