Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev: volinik Marianne Thysseni pöördumine

Brüssel, 1. detsember 2017

Tagada, et puuetega inimesed saaksid igakülgselt osaleda ühiskondlikus elus, on üks peamisi lahendust ootavaid ülesandeid – on veel palju teha, et vähendada puuetega inimeste sotsiaalset tõrjutust.

Kaasav majanduskasv ning sotsiaalne õiglus on kesksel kohal Euroopa Komisjoni tegevuskavas, nagu kinnitati hiljutises institutsioonide ühises teadaandes Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu juhinduvad põhimõttest, et puuetega inimestel on õigus sissetulekutoetusele, mis tagab neile inimväärika elu, teenustele, mis võimaldavad neil osaleda tööturul ja ühiskondlikus elus, ning töökeskkonnale, mis on kohandatud nende vajadustele. Riiklike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ametiasutustel on seepärast vaja toetada komisjoni püüdlusi meetmetega, millega tagatakse, et puuetega inimesi ei jäeta kõrvale. Samuti on asendamatu kodanikuühiskonna ja äriorganisatsioonide pidev kaasatus.

Euroopa Liit täidab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni raames jätkuvalt oma kohustusi. Ühe osana puudega inimesi käsitlevast Euroopa strateegiast 2010–2020 on praegune Euroopa Komisjon alustanud olulisi algatusi, et aidata kõrvaldada juurdepääsetavuse tõkkeid puuetega inimeste elus. Kaks aastat tagasi esitasin oma ettepaneku koostada Euroopa juurdepääsetavuse akt, et muuta olulised tooted ja teenused puuetega inimestele kättesaadavaks. On ülim aeg, et kõik ELi institutsioonid selle ettepaneku vastu võtaksid. Euroopa Parlament on septembris juba määratlenud oma seisukoha ja olen kindel, et liikmesriigid jõuavad kokkuleppeni peagi, 7. detsembril, toimuval tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) kohtumisel. 2018. aastal peab juurdepääsetavuse akt andma tulemusi, mis konkreetselt parandavad paljude inimeste elu.

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev on suurepärane võimalus võtta kuulda puuetega inimeste häält. Seepärast korraldab Euroopa Komisjon 4. ja 5. detsembril Euroopa puuetega inimeste päeva konverentsi. Loodan, et kõik osalejad toetavad igati seda ideed ja näitavad üles oma huvi. Koos võime kavandada tulevikku ja arutada kaasavama, sotsiaalsema ja juurdepääsetavama ühiskonna loomise võimalusi.

Lisateave

Pressiteade: Komisjon teeb ettepaneku teha tooted ja teenused puuetega inimestele hõlpsamini juurdepääsetavaks

Tööhõive peadirektoraadi veebileht puuetega inimeste kohta

Marianne Thyssen Facebook ja Twitter

STATEMENT/17/5046

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar