Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Den internationale dag for personer med handicap: Erklæring fra kommissær Marianne Thyssen

Bruxelles, den 1. december 2017

At gøre det muligt for personer med handicap at deltage fuldt ud i samfundslivet er en af de vigtigste samfundsmæssige udfordringer, vi står over for — men der er stadig lang vej at gå for at bekæmpe social udstødelse af personer med handicap.

Inklusiv vækst og social retfærdighed er kernen i Europa-Kommissionens dagsorden som bekræftet ved den nylige proklamation af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet har tilsluttet sig princippet om, at mennesker med handicap har ret til en indkomststøtte, der sikrer et værdigt liv, tjenesteydelser, som sætter dem i stand til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, og et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres behov. Kommissionens indsats skal derfor ledsages af tiltag fra nationale, regionale og lokale myndigheder for at sikre, at personer med handicap ikke bliver hægtet af. Og den fortsatte inddragelse af civilsamfundet og erhvervsorganisationer vil være af afgørende betydning.

Den Europæiske Union står stadig ved sine forpligtelser i henhold til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Som led i den europæiske handicapstrategi 2010-2020 har den nuværende Kommission bl.a. taget vigtige initiativer, der skal bidrage til at fjerne hindringerne for tilgængelighed for personer med handicap. For to år siden fremsatte jeg mit forslag om en europæisk tilgængelighedslov, som har til formål at gøre nøgleprodukter og -tjenesteydelser tilgængelige for personer med handicap. Det er nu på høje tid, at mit forslag vedtages af alle EU's institutionerne. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning i september, og jeg er overbevist om, at medlemsstaterne vil nå en aftale på det næste møde i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO) den 7. december. 2018 skal være det år, hvor den europæiske lov om tilgængelighed, bliver til virkelighed, hvilket vil skabe konkrete forbedringer af så mange menneskers liv.

Den internationale dag for personer med handicap er en enestående mulighed for at lade personer med handicap komme til orde. Europa-Kommissionen afholder derfor den europæiske dag for personer med handicap den 4. og 5. december. Jeg håber, jeg kan regne med bred opbakning og stor interesse fra alle aktører. Sammen vil vi se fremad og drøfte, hvordan vi kan bygge et mere inkluderende, socialt og tilgængeligt samfund.

Flere oplysninger:

Pressemeddelelse: Kommissionen forslår at gøre nøgleprodukter og -tjenesteydelser mere tilgængelige for personer med handicap

GD for Beskæftigelses websted om personer med handicap

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

STATEMENT/17/5046

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar