Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením: Prohlášení komisařky Thyssenové

Brusel 1. prosince 2017

Umožnit osobám se zdravotním postižením zapojit se plně do společnosti je jedním z hlavních společenských úkolů, před nimiž stojíme – v boji proti sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením je před námi ještě dlouhá cesta.

Jak potvrdilo vyhlášení evropského pilíře sociálních práv, inkluzivní růst a sociální spravedlnosti tvoří jádro agendy Evropské komise. Evropská komise, Evropský parlament a Rada se přihlásily k zásadě, že osoby se zdravotním postižením mají právo na podporu příjmu, která jim zajistí důstojný život, na služby, které jim umožní účastnit se trhu práce a života společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám. Je proto třeba, aby celostátní, regionální a místní orgány tyto snahy Komise doplnily opatřeními, která by měla zajistit, že lidé se zdravotním postižením nezůstanou bez pomoci. Nezbytné bude i nadále zapojení občanské společnosti a podnikatelských organizací.

Evropská unie pokračuje v plnění svých závazků podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Tato Evropská komise předložila v rámci Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 důležité iniciativy, které mají pomoci odstranit překážky bránící přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Přede dvěma lety jsem navrhla Evropský akt přístupnosti, jehož cílem je učinit klíčové výrobky a služby přístupnými pro osoby se zdravotním postižením. Nyní je nejvyšší čas, aby můj návrh přijaly všechny orgány EU. Evropský parlament vymezil svůj postoj v září a jsem přesvědčena, že členské státy na nadcházejícím zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, které se má konat 7. prosince, dosáhnou shody. Rok 2018 musí být rokem plnění aktu přístupnosti, který přinese konkrétní zlepšení v životě mnoha lidí.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením je vynikající příležitostí slyšet hlasy osob se zdravotním postižením. Proto Evropská komise 4. a 5. prosince pořádá konferenci s názvem Evropský den osob se zdravotním postižením. Doufám, že mohu počítat s širokou podporou a zájmem všech aktérů. Společně se budeme zabývat budoucností a budeme diskutovat o tom, jak vybudovat inkluzivnější, sociálnější a přístupnější společnost.

Další informace

Tisková zpráva: Komise navrhuje předpis, který osobám se zdravotním postižením usnadní přístup ke zboží a službám

Internetové stránky GŘ pro zaměstnanost týkající se osob se zdravotním postižením

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

STATEMENT/17/5046

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar