Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Verklaring

Verklaring van commissaris Creţu naar aanleiding van het verzoek van de Franse autoriteiten om steun uit het Solidariteitsfonds van de EU

Brussel, 28 november 2017

Toen de verwoestende orkanen Irma en Maria in het Caribisch gebied toesloegen, toonde de Europese Unie meteen haar solidariteit: zij zette haar instrumenten voor noodhulp in en kondigde aan dat zij met steun van de Europese fondsen wou helpen bij de latere heropbouw.

Nu hebben de Franse autoriteiten de Unie verzocht om steun van het Solidariteitsfonds van de Unie voor de heropbouw van Guadeloupe en vooral Saint-Martin. Vandaag zal de Franse minister van Overzeese Gebieden Annick Girardin mijn collega Pierre Moscovici ontmoeten om haar verzoek persoonlijk aan hem te overhandigen.

Ik ben blij met dit verzoek, want zo krijgen wij, na een eerste analyse, de kans om de bevolking van Saint-Martin financieel te steunen bij het herstel van de infrastructuur en de openbare diensten en bij de bekostiging van noodhulp en opruimingswerken.

Weldra zal deze steun van Europa tastbaar worden op het eiland. Tijdens de conferentie van de ultraperifere gebieden van oktober, waar wij onze nieuwe strategie voor een versterkt partnerschap met deze gebieden hebben voorgesteld, heb ik dit aan de voorzitter van de Gemeenschap Saint-Martin, Daniel Gibbs, beloofd. Deze belofte zullen wij houden, want al is de afstand tussen de overzeese gebieden en het vasteland in geografisch opzicht aanzienlijk, toch zijn zij dichterbij, beter geïntegreerd en Europeser dan ooit.

Wij vergeten niet dat wij met deze gebieden een speciale band hebben, en in het geval van Saint-Martin zelfs een dubbele band. Want Saint-Martin deelt zijn eiland, en bijgevolg ook zijn lot, met het Nederlandse Sint-Maarten.

Saint-Martin en Sint-Maarten zullen er samen weer bovenop komen. Mijn collega, commissaris Mimica, die bevoegd is voor ontwikkeling, kondigde vorige week een pakket investeringen aan dat moet bijdragen aan de heropbouw en het economisch herstel van de geteisterde Caribische staten, waaronder Sint-Maarten.

In de loop van december zullen wij trouwens ook aankondigen hoe onze programma's voor interregionale samenwerking (Interreg) mee kunnen bijdragen aan deze inspanningen; vooral het specifieke programma voor samenwerking tussen Saint Martin en Sint Maarten kan hierbij een rol spelen.

De Europese Unie staat aan de zijde van degenen die alles, zelfs hun dromen, in deze ramp zijn verloren. Zij kunnen rekenen op de oprechte en onvoorwaardelijke steun van Europa bij de heropbouw en bij hun herstel.

Meer informatie:

Solidariteitsfonds van de EU

Persbericht — De EU geeft 300 miljoen euro voor herstel en veerkracht in het Caribisch gebied

Het programma Interreg Saint-Martin/Sint-Maarten

Het programma Interreg Caribisch gebied

Persbericht over de ultraperifere gebieden en de EU en de hernieuwing en uitbreiding van dit geprivilegieerd partnerschap

 

STATEMENT/17/4902

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar