Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Ustavite nasilje nad ženskami: izjava Evropske komisije ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami

Bruselj, 24. novembra 2017

„Ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami ponovno poudarjamo, da se mora nasilje takoj ustaviti.

Nasilje nad ženskami in dekleti se še vedno dogaja vsak dan, in sicer tako znotraj Evropske unije kot tudi zunaj nje. Ta kršitev človekovih pravic je zelo razširjena, ima veliko različnih oblik in se ne glede na socialno ozadje dogaja doma, na delovnem mestu, v šoli, na ulici, v športu ali na spletu. Ženskam in dekletom omejuje polno sodelovanje v političnih, kulturnih, socialnih in ekonomskih vidikih družbe.

Vsaka tretja ženska v Evropi se je že soočila s fizičnim in/ali spolnim nasiljem. 80 % žrtev trgovine z ljudmi v EU je žensk. V državah v razvoju se vsako tretje dekle poroči pred 18. letom.

Vendar so se razmere začele izboljševati. V Afriki se je pogostost pohabljanja ženskih spolnih organov v zadnjih 30 letih zmanjšala za 50 %. V južni Aziji se je odstotek deklet, ki se poročijo pred 15. letom, zmanjšal za polovico. Nedavno svetovno gibanje #metoo, ki je pomagalo opozoriti na obseg spolnih napadov in nadlegovanja v naših družbah, pa je spodbudilo žrtve, da o tem javno spregovorijo ter uveljavljajo in zaščitijo svoje pravice.

Za dokončno odpravo tega nasilja na podlagi spola moramo izboljšati izobraževanje in zakonodajo ter spremeniti družbene norme. Leto 2017 smo namenili evropskim ukrepom za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti v javni in zasebni sferi. S finančno podporo EU za nevladne organizacije se pravniki, zdravniki, učitelji in med drugim tudi policisti izobražujejo, kako podpirati žrtve in preprečevati nasilje na podlagi spola.

Da bi ukrepali tudi zunaj naših meja, smo z Združenimi narodi začeli pobudo „Spotlight“, v katero je bilo za začetek vloženih kar 500 milijonov evrov. Pobuda obravnava temeljne vzroke nasilja nad ženskami in dekleti na svetovni ravni ter pomaga žrtvam in jih spodbuja, da prispevajo k varnejšim, odpornejšim, bogatejšim in svobodnejšim družbam.

Odprava nasilja nad ženskami in dekleti je prvi korak k miru in varnosti po svetu ter je v središču agende za trajnostni razvoj do leta 2030. To je predpogoj za spodbujanje, zaščito in uresničevanje človekovih pravic, enakosti med spoloma, demokracije in gospodarske rasti.

Evropska unija si bo še naprej z vsemi razpoložljivimi instrumenti neutrudno prizadevala, da nasilje nad ženskami in dekleti postane stvar preteklosti.“

Ozadje

Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najbolj razširjenih in najhujših kršitev človekovih pravic po vsem svetu. Ocenjuje se, da se je 35 % žensk v nekem trenutku svojega življenja že soočilo z nasiljem. Ta delež v nekaterih državah znaša celo 70 %. To je ovira za enakost spolov, opolnomočanje žensk in deklet ter splošen trajnostni razvoj, onemogoča pa tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Zato je za odpravo nasilja potrebno globalno in stalno sodelovanje med vsemi državami in regijami.

Komisija je predlagala pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope. Trenutno poteka delo za njeno ratifikacijo. Komisija poziva tiste države članice EU, ki še niso ratificirale te konvencije, da to storijo.

Komisija je lani začela kampanjo „NON.NO.NEIN – Say NO! Stop violence against women“ (Recite NE! Kampanja za odpravo nasilja nad ženskami). Njen namen je povečati ozaveščenost o tej težavi ter financirati konkretne projekte za zmanjšanje nevarnosti nasilja in podporo žrtvam. Evropska komisija je namenila finančna sredstva v višini 15 milijonov evrov za države članice, lokalne vlade, zadevne strokovnjake in organizacije civilne družbe po Evropi, da bi slednji okrepili svoje ukrepe in kampanje v boju proti nasilju nad ženskami.

Evropska komisija je junija 2017 prevzela vodilno vlogo pri t. i. „pozivu k ukrepanju za zaščito pred nasiljem na podlagi spola v izrednih razmerah“. V humanitarnih krizah je nasilje na podlagi spola pogost pojav. Odločeni smo podpreti žrtve in izkoreniniti tovrstno nasilje. Poziv k ukrepanju združuje več kot 60 humanitarnih organizacij, ki imajo skupno nalogo, in sicer da se nasilje na podlagi spola prizna kot življenjsko nevarno in da se obravnava že na samem začetku krize. Ženske in dekleta, ki jim grozi nasilje, potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Odločeni smo izkoristiti svojo vodilno vlogo, da bi opozorili na to težavo in svoja prizadevanja prenesli v konkretne ukrepe na tem področju.

Pobuda „Spotlight“, ki smo jo začeli z Združenimi narodi na 72. generalni skupščini ZN v septembru, je odziv na vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti. Osredotoča se na domače in družinsko nasilje, spolno nasilje in nasilje na podlagi spola ter škodljive prakse, umore žensk, trgovino z ljudmi ter spolno in gospodarsko izkoriščanje. Pobuda se bo izvajala med letoma 2017 in 2023, za začetek pa je bilo vanjo vloženih 500 milijonov evrov, večinoma s strani EU (glej videoposnetek).

Več informacij

MEMO/17/4849

Leto ciljno usmerjenega ukrepanja za boj proti nasilju nad ženskami – informativni pregled

STATEMENT/17/4848

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar