Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle: Euroopan komission julkilausuma kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Bryssel 24. marraskuuta 2017

”Kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi toistamme jälleen kerran, että väkivalta on saatava loppumaan.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu edelleen päivittäin sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella. Tämä ihmisoikeusloukkaus on laaja ja moniulotteinen: väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliryhmissä niin kotona, työpaikalla, koulussa, kadulla, urheilupaikoissa kuin internetissä. Se rajoittaa naisten ja tyttöjen täysimääräistä osallistumista yhteiskuntaan sen kaikilla osa-alueilla – poliittisella, kulttuurisella, sosiaalisella ja taloudellisella.

Joka kolmas nainen Euroopassa on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Ihmiskaupan uhreista EU:n alueella 80 prosenttia on naisia. Kehitysmaissa joka kolmas tyttö menee naimisiin ennen 18 vuoden ikää.

Tilanne on kuitenkin alkanut muuttua. Naisten sukuelinten silpominen on vähentynyt Afrikassa 30 viime vuoden aikana 50 prosentilla. Alle 15-vuotiaana avioituneiden tyttöjen osuus Etelä-Aasiassa on supistunut puoleen. Viime aikojen maailmanlaajuinen # MeToo-liike on osaltaan tuonut esiin seksuaalisen väkivallan ja häirinnän laajuuden yhteiskunnissamme ja kannustanut uhreja puhumaan sekä puolustamaan oikeuksiaan.

Jotta sukupuoleen perustuva väkivalta saataisiin vihdoin loppumaan, tarvitaan parempaa koulutusta ja lainsäädäntöä sekä sosiaalisten normien muutosta. EU on tehnyt vuonna 2017 paljon kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi julkisella ja yksityisellä tasolla. EU on rahoittanut kansalaisjärjestöjen toimintaa muun muassa asianajajien, lääkäreiden, opettajien ja poliisien kouluttamiseksi tukemaan uhreja ja torjumaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

EU:n ulkopuolella on käynnistetty yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa Spotlight-aloite, jonka huomattava alkurahoitus on 500 miljoonaa euroa. Tässä maailmanlaajuisessa aloitteessa keskitytään naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan perimmäisiin syihin, autetaan väkivallan uhreja ja annetaan heille vaikutusvaltaa edistää yhteiskunnan turvallisuutta, selviytymiskykyä, vaurautta ja vapautta.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen on ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta. Se on myös keskeisellä sijalla kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030. Se on edellytys ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, demokratian ja talouskasvun edistämiselle, toteutumiselle ja turvaamiselle.

Euroopan unioni jatkaa väsymättä työtä kaikilla käytettävissään olevilla välineillä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi nykymaailmasta.”

Tausta

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi yleisimmistä ja järkyttävimmistä ihmisoikeusloukkauksista maailmassa. Arviolta 35 prosenttia naisista on joutunut väkivallan kohteeksi jossain vaiheessa elämäänsä. Tämä luku on joissakin maissa niinkin korkea kuin 70 prosenttia. Tämä vitsaus on este sukupuolten tasa-arvolle, naisten ja tyttöjen voimaannuttamiselle ja ylipäätään kestävälle kehitykselle. Se estää myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen. Sen vuoksi ongelman poistaminen koko maailmasta edellyttää kansainvälistä ja jatkuvaa yhteistyötä.

Komissio on ehdottanut, että Euroopan unioni liittyy Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimukseen. Sopimuksen ratifioimisprosessi on kesken. Komissio kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet yleissopimusta, ratifioimaan sen.

Viime vuonna komissio käynnisti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan ”Sano EI! Stop naisiin kohdistuvalle väkivallalle”. Sen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja rahoittaa konkreettisia hankkeita, joilla vähennetään väkivallan riskiä ja tuetaan väkivaltaa kokeneita naisia. Euroopan komissio myönsi 15 miljoonaa euroa rahoitusta jäsenvaltioille, paikallisviranomaisille, alan ammattilaisille ja kansalaisjärjestöille eri puolilla Eurooppaa niiden toteuttamien, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien ja kampanjoiden tehostamiseksi.

Euroopan komissio otti kesäkuussa 2017 vetovastuun toimintakehotuksesta sukupuoliperusteiselta väkivallalta suojelemiseksi hätätilanteissa. Sukupuoleen perustuva väkivalta on usein yleistä humanitaarisissa kriiseissä. EU on sitoutunut tukemaan tällaisen väkivallan uhreja ja lopettamaan sen. Toimintakehotus kokoaa yhteen yli 60 humanitaarista järjestöä, joiden yhteisenä tavoitteena on, että sukupuoleen perustuva väkivalta tunnustetaan henkeä uhkaavaksi ja että siihen puututaan heti kriisien alusta alkaen. Kaikkein ensimmäiseksi on kiinnitettävä huomiota niihin naisiin ja tyttöihin, joihin kohdistuu väkivallan riski. EU haluaa käyttää johtoasemaansa tämän asian esiintuomiseen ja konkreettisten toimien toteuttamiseen sen torjumiseksi.

YK:n kanssa sen 72. yleiskokouksen yhteydessä syyskuussa käynnistetty Spotlight-aloite kattaa kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan. Sen painopisteitä ovat koti- ja perheväkivalta, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta sekä vahingolliset käytännöt, naismurhat, ihmiskauppa sekä seksuaalinen ja taloudellinen hyväksikäyttö. Aloite toteutetaan vuosina 2017–2023, ja sillä on 500 miljoonan euron suuruinen alkurahoitus. EU kuuluu sen suurimpiin rahoittajiin. (Ks. video)

Lisätietoja

MEMO/17/4849

Toiminnan vuosi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan: tietosivu

STATEMENT/17/4848

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar