Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren: Kommissionen välkomnar ungdomsministrarnas överenskommelse

Bryssel den 20 november 2017

I dag nådde EU-ländernas ministrar för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott en överenskommelse om kommissionens förslag till en särskild rättslig grund och budget för Europeiska solidaritetskåren. EU-kommissionärerna Günther H. Oettinger (budget och personal), Tibor Navracsics (utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott) och Marianne Thyssen (sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden) välkomnar överenskommelsen. Här är deras gemensamma uttalande:

Det gläder oss att rådet i dag har antagit en allmän riktlinje om den rättsliga grunden för Europeiska solidaritetskåren.

Solidaritet är en av EU:s grundläggande principer. Sedan december 2016 har över 41 000 unga anmält sig till solidaritetskåren för att som volontärer, praktikanter eller anställda arbeta för det gemensamma bästa. Vi måste sätta värde på denna entusiasm som kan hjälpa oss att skapa ett rättvisare och mer hållbart Europa. Med en egen rättslig grund och budget får kåren tydliga regler och en stabil finansiering. Det kommer att ge 100 000 personer möjlighet att delta i solidaritetsinsatser i hela Europa fram till 2020.

Dagens överenskommelse mellan medlemsländerna banar väg för en slutlig överenskommelse med Europaparlamentet. Vi vill tacka det maltesiska ordförandeskapet för att ha inlett diskussionerna och det estniska ordförandeskapet för dess engagemang och hårda arbete med att nå en samsyn i denna viktiga fråga, mindre än sex månader efter att vi lagt fram vårt förslag. Vi räknar nu med att Europaparlamentet snabbt behandlar ärendet.”

Vad händer nu?

Så snart Europaparlamentet har antagit sitt betänkande kommer det första trepartsmötet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen att äga rum.

Bakgrund

Den 30 maj 2017 föreslog kommissionen, efter samråd med berörda parter, en särskild rättslig grund och finansieringsmekanism för kåren. Dessutom ska kåren kunna omfatta fler typer av solidaritetsinsatser. Det kommer att bidra till mer samstämmiga och kostnadseffektiva insatser och öka genomslaget. Sedan dess har både Europaparlamentet och rådet diskuterat förslaget. I ett gemensamt uttalande åtog sig EU:s institutioner att anta förslaget senast vid årsskiftet.

Mer information

Pressmeddelande: Europeiska solidaritetskåren – rättslig grund och budget (maj 2017)

Frågor och svar: Europeiska solidaritetskåren – rättslig grund och budget (maj 2017)

Faktablad: Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren

STATEMENT/17/4729

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar