Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Európsky zbor solidarity – ďalší krok vpred: Komisia víta dohodu medzi ministrami pre otázky mládeže

Brusel 20. november 2017

Ministri členských štátov EÚ v Rade pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dnes dospeli k dohode v súvislosti s návrhom Komisie, podľa ktorého má mať Európsky zbor solidarity svoj vlastný rozpočet a právny rámec. Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger, komisár pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibor Navracsics a komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dohodu vítajú. V ich spoločnom vyhlásení sa uvádza:

Sme veľmi radi, že Rada dnes prijala všeobecné smerovanie právneho rámca pre Európsky zbor solidarity.

Solidarita je ústrednou a základnou hodnotou Európskej únie. Od decembra minulého roku sa do Európskeho zboru solidarity zaregistrovalo viac ako 41 000 mladých ľudí, ktorí sa pre všeobecné dobro podujímajú na dobrovoľnícku činnosť, stáže či prácu. Ceníme si toto nadšenie, ktoré nám pomôže pokročiť smerom k udržateľnejšej a spravodlivejšej Európe. Vďaka vlastnému právnemu základu a vlastným finančným prostriedkom bude mať Európsky zbor solidarity jasné pravidlá a stabilný finančný základ. Významne sa tým podporia činnosti v oblasti solidarity v celej Európe a umožní nám to, aby sme do roku 2020 zabezpečili 100 000 umiestnení.

Dnešná dohoda členských štátov pripravila pôdu pre konečnú dohodu s Európskym parlamentom. Chceli by sme sa poďakovať maltskému predsedníctvu za naštartovanie procesu a estónskemu predsedníctvu za jeho činnosť v tejto významnej veci, ako aj za jeho veľké úsilie dosiahnuť konsenzus, ktorý sa teraz, menej ako šesť mesiacov po predložení nášho návrhu, podarilo dosiahnuť. Dúfame teraz, že Európsky parlament v tejto veci rýchlo pokročí.“

Ďalšie kroky

Po tom, ako Európsky parlament prijme svoju správu, uskutoční sa prvý trialóg medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Súvislosti

Komisia 30. mája 2017 v nadväznosti na cielené konzultácie so zainteresovanými stranami predložila návrh, podľa ktorého má mať Európsky zbor solidarity jednotný právny základ, vlastný mechanizmus financovania a širšie spektrum činností v oblasti solidarity. Prispeje to k ďalšiemu posilneniu jeho súdržnosti, dosahu, ako aj nákladovej efektívnosti. Odvtedy sa v Európskom parlamente aj v Rade viedli diskusie s cieľom dosiahnuť dohodu o návrhu. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali k tomu, že návrh prijmú do konca tohto roka.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Európsky zbor solidarity – osobitný právny základ a rozpočet (máj 2017)

Otázky a odpovede: Európsky zbor solidarity – osobitný právny základ a rozpočet (máj 2017)

Informačný prehľad: Európsky zbor solidarity – ďalší krok vpred

STATEMENT/17/4729

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar