Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Promovarea Corpului european de solidaritate: Comisia salută acordul la care au ajuns miniștrii tineretului

Bruxelles, 20 noiembrie 2017

Astăzi, miniștrii din cadrul Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al UE au ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei de a asigura un buget propriu și un cadru juridic pentru Corpul european de solidaritate. Comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics și comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen au salutat acest acord. Declarația lor comună are următorul conținut:

Suntem foarte mulțumiți de faptul că, astăzi, Consiliul a adoptat o abordare generală privind cadrul juridic pentru Corpul european de solidaritate.

Solidaritatea este o valoare fundamentală și fondatoare a Uniunii Europene. Din luna decembrie a anului trecut, peste 41 000 de tineri s-au înscris în Corpul european de solidaritate, gata să se ofere voluntari, să urmeze cursuri de formare sau să lucreze pentru binele comun. Trebuie să valorizăm acest entuziasm, care ne va ajuta să avansăm către o Europă mai durabilă și mai echitabilă. Un temei juridic specific și o finanțare proprie pentru Corpul european de solidaritate vor crea reguli clare, sprijinite de o finanțare stabilă. Astfel, activitățile de solidaritate vor beneficia de un nou elan în întreaga Europă și un număr de 100 000 de plasamente vor putea fi asigurate până în 2020.

Acordul încheiat astăzi de statele membre deschide calea pentru un acord final cu Parlamentul European. Dorim să mulțumim președinției malteze pentru demararea procesului și președinției estone pentru angajamentul și munca intensă depusă pentru a ajunge la un consens cu privire la acest dosar important, la mai puțin de șase luni de când am prezentat propunerea noastră. În prezent, contăm pe Parlamentul European pentru a avansa rapid cu acest dosar.”

Etapele următoare

De îndată ce Parlamentul European își va adopta raportul, va avea loc o primă reuniune „trilog” între Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Context

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o propunere care prevede înzestrarea Corpului european de solidaritate cu un temei juridic specific, un mecanism de finanțare propriu și o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea coerenței, a impactului și a raportului cost-eficacitate ale Corpului european de solidaritate. De la acea dată, în Parlament și în Consiliu au loc dezbateri pentru a ajunge la un acord cu privire la propunere. În declarația lor comună, instituțiile UE s-au angajat să adopte propunerea până la sfârșitul acestui an.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Corpul european de solidaritate – un temei juridic și un buget specific (mai 2017)

Întrebări și răspunsuri: Corpul european de solidaritate – un temei juridic și un buget specific (mai 2017)

Fișă informativă: Promovarea Corpului european de solidaritate

STATEMENT/17/4729

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar