Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie ministrów ds. młodzieży

Bruksela, 20 listopada 2017 r.

Ministrowie państw członkowskich UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu osiągnęli dziś porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności we własny budżet i własne ramy prawne. Komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjmują osiągnięte porozumienie. W ich wspólnym oświadczeniu czytamy:

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Rada przyjęła dziś podejście ogólne dotyczące ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Solidarność jest podstawową zasadą i wartością Unii Europejskiej. Od grudnia ubiegłego roku ponad 41 tys. młodych osób dołączyło do Europejskiego Korpusu Solidarności, aby działać w ramach wolontariatu, szkolić się lub pracować na rzecz wspólnego dobra. Musimy wykorzystać ten entuzjazm, który pomoże nam zbudować bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą Europę. Zapewnienie Europejskiemu Korpusowi Solidarności odrębnej podstawy prawnej i finansowania stworzy jasne zasady i stały dopływ środków. Nada to nowy impuls działaniom solidarnościowym w całej Europie i pozwoli nam zapewnić 100 tys. miejsc dla wolontariuszy do 2020 r.

Dzisiejsze porozumienie państw członkowskich toruje drogę do ostatecznego porozumienia z Parlamentem Europejskim. Pragniemy podziękować prezydencji maltańskiej, która ten proces uruchomiła, a także prezydencji estońskiej za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz osiągnięcia konsensusu w tej ważnej kwestii, mniej niż sześć miesięcy po tym, jak wniosek został przedstawiony. Teraz liczymy na to, że Parlament Europejski dokona szybkich postępów w pracach nad tym dokumentem.

Dalsze działania

Gdy tylko Parlament Europejski przyjmie swoje sprawozdanie, odbędzie się pierwsze posiedzenie w ramach trójstronnego dialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

Kontekst

W dniu 30 maja 2017 r., po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów. Od tamtej pory w Parlamencie Europejskim i w Radzie toczyły się dyskusje w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Dodatkowe informacje:

Komunikat prasowy Europejski Korpus Solidarności – odrębna podstawa prawna i odrębny budżet (maj 2017 r.)

Pytania i odpowiedzi: Europejski Korpus Solidarności – odrębna podstawa prawna i odrębny budżet (maj 2017 r.)

Arkusz informacyjny: Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności

STATEMENT/17/4729

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar