Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps: Commissie tevreden met het akkoord van de ministers van Jeugdzaken

Brussel, 20 november 2017

Vandaag hebben de ministers van de EU in de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport een akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie om het Europees Solidariteitskorps een eigen budget en juridisch kader te geven. Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics en commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, verwelkomen het akkoord. In hun gezamenlijke verklaring toonden zij hun tevredenheid:

"Wij zijn verheugd dat de Raad vandaag een algemene oriëntatie heeft aangenomen over het juridisch kader voor het Europees Solidariteitskorps.

Solidariteit is een fundamentele waarde van de Europese Unie. Sinds december vorig jaar hebben meer dan 41 000 jongeren zich voor het Europees Solidariteitskorps opgegeven. Zo hebben zij zich beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk, opleiding of werk ten behoeve van het algemeen belang. Dit enthousiasme verdient onze waardering, want het helpt ons op weg naar een duurzamer en rechtvaardiger Europa. Een eigen rechtsgrondslag en financiering voor het Europees Solidariteitskorps zorgt voor duidelijke regels, ondersteund door stabiele financiering. Dit zal een impuls geven aan solidariteitsacties in heel Europa en ons helpen om tegen 2020 niet minder dan 100 000 plaatsen aan te bieden.

Het akkoord dat de lidstaten vandaag hebben bereikt, effent het pad voor een definitief akkoord met het Europees Parlement. Wij danken het Maltese voorzitterschap voor het starten van de procedure, en het Estse voorzitterschap voor de inzet en het harde werk. Daardoor was het mogelijk om minder dan zes maanden na de presentatie van ons voorstel al een consensus te bereiken over dit belangrijke dossier. Nu rekenen we op het Europees Parlement om met dit dossier ook snel vooruitgang te boeken.”

Volgende stappen

Zodra het Europees Parlement zijn verslag heeft goedgekeurd, zal de eerste "trialoog" tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie plaatsvinden.

Chronologisch overzicht

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie, na gerichte raadplegingen met belanghebbenden, een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps een eigen rechtsgrondslag en financieringsmechanisme te verschaffen en het scala aan solidariteitsacties uit te breiden. Zo komt er meer samenhang, impact en kosteneffectiviteit. Sindsdien zijn er besprekingen gaande in het Europees Parlement en de Raad om te komen tot een akkoord over dit voorstel. De EU-instellingen hebben zich er in hun gezamenlijke verklaring toe verbonden vóór het einde van het jaar wetgeving vast te stellen.

Meer informatie

Persbericht: Europees Solidariteitskorps – eigen rechtsgrondslag en begroting (mei 2017)

Vragen en antwoorden: Europees Solidariteitskorps – eigen rechtsgrondslag en begroting (mei 2017)

Factsheet over de verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps

STATEMENT/17/4729

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar