Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Eiropas Solidaritātes korpusa pilnveidošana: Komisija atzinīgi vērtē jaunatnes lietu ministru panākto vienošanos

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Šodien Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomē ES ministri panāca vienošanos par Komisijas ierosinājumu nodrošināt Eiropas Solidaritātes korpusam savu budžetu un juridisko ietvaru. Budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komisārs Tibors Navračičs un nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena atzinīgi vērtēja panākto vienošanos. Viņu kopīgajā paziņojumā teikts:

"Esam gandarīti, ka Padome šodien apstiprināja vispārīgu pieeju Eiropas Solidaritātes korpusa juridiskajam regulējumam.

Solidaritāte ir fundamentāla Eiropas Savienības pamatvērtība. Kopš pagājušā gada decembra Eiropas Solidaritātes korpusā pieteikušies vairāk nekā 41 000 jauniešu — viņi ir gatavi kļūt par brīvprātīgajiem, mācīties vai strādāt sabiedrības labā. Šāds entuziasms ir liela vērtība, kas ļaus Eiropai kļūt ilgtspējīgākai un taisnīgākai. Savs juridiskais pamats un finansējums Eiropas Solidaritātes korpusam nodrošinās skaidrākus noteikumus, ko papildinās stabils finansējums. Tādējādi solidaritātes pasākumu skaits visā Eiropā pieaugs, un līdz 2020. gadam Eiropas Solidaritātes korpuss varēs nodrošināt 100 000 prakses vietu.

Šodienas vienošanās starp dalībvalstīm bruģēs ceļu, lai Eiropas Parlamentā panāktu galīgo vienošanos. No sirds pateicamies Maltas prezidentūrai par procesa aizsākšanu un Igaunijas prezidentūrai par viņu iesaistīšanos un ieguldīto darbu, panākot vienprātību šajā svarīgajā lietā tikai nepilnus sešus mēnešus pēc mūsu ierosinājuma saņemšanas. Tagad liekam cerības uz to, ka Eiropas Parlaments šo lietu virzīs uz priekšu tikpat ātrā tempā.”

Turpmākie soļi

Tiklīdz Eiropas Parlaments pieņems savu ziņojumu, notiks pirmā trialoga sanāksme starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Vispārīga informācija

2017. gada 30. maijā pēc mērķtiecīgām diskusijām ar iesaistītajām personām Komisija iesniedza priekšlikumu nodrošināt Eiropas Solidaritātes korpusam vienotu juridisko pamatu, individuālu finansēšanas mehānismu un plašāku solidaritātes pasākumu klāstu. Tas palīdzēs vēl vairāk uzlabot korpusa saskanību, devumu un izmaksu lietderību. Kopš tā laika Eiropas Parlamentā un Padomē norit diskusijas attiecībā uz priekšlikumu. Savā kopīgajā deklarācijā ES iestādes ir apņēmušās par priekšlikumu lemt līdz šī gada beigām.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Eiropas Solidaritātes korpuss — savs juridiskais pamats un budžets (2017. gada maijs)

Jautājumi un atbildes: Eiropas Solidaritātes korpuss — savs juridiskais pamats un budžets (2017. gada maijs)

Faktu lapa: Eiropas Solidaritātes korpusa pilnveidošana

STATEMENT/17/4729

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar