Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Tolesnis Europos solidarumo korpuso etapas. Komisija džiaugiasi jaunimo reikalų ministrų pasiektu susitarimu

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Šiandien ES ministrai Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje susitarė dėl Komisijos pasiūlymo sukurti Europos solidarumo korpuso biudžetą ir jo teisinę sistemą. Šį susitarimą palankiai įvertino už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius ir už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen. Jų bendras pareiškimas:

„Labai džiaugiamės, kad šiandien Taryba susitarė dėl bendro požiūrio į Europos solidarumo korpuso teisinę sistemą.

Solidarumas yra pagrindinė ir pamatinė Europos Sąjungos vertybė. Nuo pernai gruodžio mėn. prie Europos solidarumo korpuso prisijungė daugiau nei 41 000 jaunuolių, pasirengusių savanoriauti, mokytis ar dirbti bendros gerovės labui. Turime vertinti jų entuziazmą, nes jis padės mums kurti darnesnę ir teisingesnę Europą. Sukūrus specialią Europos solidarumo korpuso teisinę bazę ir finansavimą bus nustatytos aiškios taisyklės ir teikiamas stabilus finansavimas. Tai paskatins solidarumo veiklą visoje Europoje, o mes galėsime iki 2020 m. užtikrinti 100 000 veiklos vietų.

Šiandien pasiektu valstybių narių susitarimu sudaromos sąlygos pasiekti galutinį susitarimą su Europos Parlamentu. Norėtume padėkoti pirmininkavusiai Maltai už tai, kad ji pradėjo šį procesą, o šiuo metu pirmininkaujančiai Estijai už pasiryžimą ir sunkų darbą siekiant bendro susitarimo dėl šio svarbaus dokumento. Visa tai padaryta per mažiau nei šešis mėnesius nuo tada, kai pateikėme pasiūlymą. Dabar tikimės, kad šį dokumentą imsis greitai svarstyti Europos Parlamentas.“

Tolesni veiksmai

Kai tik Europos Parlamentas priims savo ataskaitą, bus surengtas pirmasis trišalis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitikimas.

Pagrindiniai faktai

2017 m. gegužės 30 d. po tikslinių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais Komisija pateikė pasiūlymą sukurti vieną Europos solidarumo korpuso teisinę bazę, jo finansavimo mechanizmą ir įvairesnių solidarumo veiklos galimybių. Tai padės dar labiau padidinti jo nuoseklumą, poveikį ir sąnaudų veiksmingumą. Nuo tada, siekiant susitarimo dėl pasiūlymo, vyko diskusijos Europos Parlamente ir Taryboje. ES institucijos bendroje deklaracijoje įsipareigojo susitarti dėl pasiūlymo iki metų pabaigos.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai dėl Europos solidarumo korpuso teisinio pagrindo ir biudžeto (2017 m. gegužės mėn.)

Klausimai ir atsakymai dėl Europos solidarumo korpuso teisinio pagrindo ir biudžeto (2017 m. gegužės mėn.)

Faktų apžvalga. Tolesnis Europos solidarumo korpuso etapas

STATEMENT/17/4729

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar