Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot myötätuulessa: komissio panee tyytyväisenä merkille nuorisoasioiden ministerien saavuttaman yhteisymmärryksen

Bryssel 20. marraskuuta 2017

EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto pääsi tänään yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta antaa Euroopan solidaarisuusjoukoille oma talousarvio ja oma oikeudellinen kehys. Talousarviosta ja henkilöresursseista vastaava komissaari Günther H. Oettinger, koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics sekä työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen ottivat tiedon tyytyväisinä vastaan ja totesivat yhteisessä lausumassaan seuraavaa:

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että neuvosto hyväksyi tänään yleisnäkemyksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen oikeudellisesta kehyksestä.

Solidaarisuus on yksi Euroopan unionin keskeisistä perusarvoista. Viime joulukuun jälkeen yli 41 000 nuorta on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. He ovat valmiita tekemään vapaaehtoistyötä, kouluttautumaan ja toimimaan yhteisen edun hyväksi. Tämä innostus ansaitsee arvotuksemme, sillä se auttaa meitä siirtymään kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Oman oikeusperustan ja rahoituksen avulla Euroopan solidaarisuusjoukoille saadaan selkeät säännöt ja vakaa rahoitus. Tämä antaa potkua solidaarisuustoiminnalle eri puolilla Eurooppaa ja mahdollisuuden varmistaa 100 000 harjoittelupaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Jäsenvaltioiden tämänpäiväinen sopimus tasoittaa tietä lopulliselle yhteisymmärrykselle Euroopan parlamentin kanssa. Haluamme kiittää puheenjohtajavaltio Maltaa prosessin aloittamisesta ja puheenjohtajavaltio Viroa siitä, että se sitoutui asiaan ja teki kovasti työtä, jotta tästä tärkeästä asiasta päästiin yhteisymmärrykseen alle kuudessa kuukaudessa siitä, kun komissio esitti ehdotuksensa. Nyt toivomme Euroopan parlamentin etenevän asiassa nopeasti .”

Seuraavat vaiheet

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti hyväksyy mietintönsä, järjestetään ensimmäinen kolmikantaneuvottelu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.

Tausta

Komissio esitti kohdennettujen sidosryhmäkuulemisten jälkeen 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhden yhtenäisen oikeusperustan ja oman rahoitusmekanismin luomisesta sekä erilaisten solidaarisuustoimien kirjon laajentamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa edelleen joukkojen toiminnan johdonmukaisuutta, vaikutuksia ja kustannustehokkuutta. Tämän jälkeen sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa on käyty keskusteluja, jotta ehdotuksesta päästäisiin yhteisymmärrykseen. EU:n toimielimet sitoutuivat yhteisessä julistuksessaan käsittelemään ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – oma oikeusperusta ja oma talousarvio (toukokuu 2017)

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan solidaarisuusjoukot – oma oikeusperusta ja oma talousarvio (toukokuu 2017)

Tietosivu: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen

STATEMENT/17/4729

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar