Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps: Kommissionen hilser enighed blandt ministrene for ungdom velkommen

Bruxelles, den 20. november 2017

I dag nåede EU's ministre for uddannelse, ungdom, kultur og sport til enighed om Kommissionens forslag om at give det europæiske solidaritetskorps sit eget budget og retsgrundlag. Günther H. Oettinger, kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, ungdom og sport, og Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, hilser enigheden velkommen. Deres fælles erklæring lyder:

"Vi er meget glade for, at Rådet i dag har vedtaget en generel indstilling til retsgrundlaget for det europæiske solidaritetskorps.

Solidaritet er et afgørende værdigrundlag for Den Europæiske Union. Siden december sidste år har 41 000 unge meldt sig til det europæiske solidaritetskorps for som frivillige, praktikanter eller ansatte at arbejde for det fælles bedste. Vi må sætte pris på denne entusiasme, som vil medvirke til, at vi bevæger os hen imod et mere bæredygtigt og retfærdigt Europa. Et separat retsgrundlag og separate midler til det europæiske solidaritetskorps vil føre til klare regler og en stabil finansiering. Dette vil give 100 000 personer mulighed for at deltage i solidaritetsaktiviteter i hele Europa frem til 2020.

Den enighed, som medlemsstaterne er nået til i dag, baner vej for en endelig enighed med Europa-Parlamentet. Vi takker det maltesiske formandskab for at indlede processen og det estiske formandskab for sit engagement og hårde arbejde med at skabe enighed i denne vigtige sag, under seks måneder efter at vi fremsatte vores forslag. Nu sætter vi vores lid til, at Europa-Parlamentet tager skridt til hurtigt at komme videre i denne sag."

De næste skridt

Når Europa-Parlamentet har vedtaget sin betænkning, finder det første trepartsmøde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sted.

Baggrund

Den 30. maj 2017 fremsatte Kommissionen efter målrettede høringer af interessenterne et forslag om at give det europæiske solidaritetskorps ét enkelt retsgrundlag, sin egen finansieringsmekanisme og en bredere vifte af solidaritetsaktiviteter. Dette vil medvirke til at forbedre sammenhængen i dets aktiviteter samt øge dets virkning og omkostningseffektivitet. Siden har der været ført drøftelser både i Europa-Parlamentet og Rådet for at nå til enighed om forslaget. I en fælles erklæring har EU-institutionerne forpligtet sig til at færdigbehandle forslaget inden årets udgang.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Det europæiske solidaritetskorps – separat retsgrundlag og budget (maj 2017)

Spørgsmål og svar: Det europæiske solidaritetskorps – separat retsgrundlag og budget (maj 2017)

Faktablad: Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps

STATEMENT/17/4729

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar