Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Rozvoj Evropského sboru solidarity: Komise vítá dohodu ministrů pro mládež

Brusel 20. listopadu 2017

Ministři zemí EU zasedající v Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dnes dospěli k dohodě ohledně návrhu Komise vybavit Evropský sbor solidarity vlastním rozpočtem a právním rámcem. Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics a komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová tuto dohodu uvítali. Jejich společné prohlášení zní takto:

Jsme velice potěšeni, že Rada dnes přijala obecný přístup týkající se právního rámce pro Evropský sbor solidarity.

Solidarita je ústřední a základní hodnotou Evropské unie. Od prosince loňského roku se do Evropského sboru solidarity přihlásilo více než 41 000 mladých lidí, kteří jsou ochotni v zájmu společného blaha působit jako dobrovolníci, absolvovat stáž nebo pracovat. Tohoto nadšení, které nám pomůže pokročit na cestě k udržitelnější a spravedlivější Evropě, si velmi ceníme. Vlastní právní základ a vlastní financování Evropského sboru solidarity vytvoří jasná pravidla a stabilní finanční základ. Tím se podpoří činnosti v oblasti solidarity v celé Evropě a my budeme moci do roku 2020 zajistit 100 000 pracovních příležitostí.

Dnešní dohoda členských států připravuje půdu pro dosažení konečné dohody s Evropským parlamentem. Chtěli bychom poděkovat maltskému předsednictví za zahájení tohoto procesu a estonskému předsednictví za jeho práci a úsilí dosáhnout v této důležité záležitosti konsensu, což se nyní, méně než šest měsíců po předložení našeho návrhu, podařilo. Nyní doufáme, že Evropský parlament v této věci co nejdříve pokročí.“

Další kroky

Jakmile Evropský parlament přijme svou zprávu, proběhne první třístranné jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

Souvislosti

Komise dne 30. května 2017 po cílených konzultacích se zúčastněnými stranami předložila návrh, podle kterého má Evropský sbor solidarity mít jeden právní základ, vlastní mechanismus financování a širší nabídku činností v oblasti solidarity. To umožní dále posílit jeho soudržnost, dopad a nákladovou účinnost. Od té doby probíhají v Evropském parlamentu i v Radě jednání s cílem dosáhnout dohody o tomto návrhu. Ve svém společném prohlášení se orgány EU zavázaly k tomu, že návrh přijmou do konce tohoto roku.

Další informace

Tisková zpráva: Evropský sbor solidarity – specifický právní základ a rozpočet (květen 2017)

Otázky a odpovědi: Evropský sbor solidarity – specifický právní základ a rozpočet (květen 2017)

Informační přehled: Rozvoj Evropského sboru solidarity

STATEMENT/17/4729

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar