Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Европейският корпус за солидарност в перспектива: Комисията приветства споразумението, постигнато от министрите по въпросите на младежта

Брюксел, 20 ноември 2017 r.

Днес в рамките на Съвета по образование, младеж, култура и спорт министрите от ЕС постигнаха съгласие по предложението на Комисията за предоставяне на собствен бюджет и правна уредба на Европейския корпус за солидарност. Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер, комисарят, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич и комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветстват споразумението. Тяхното съвместно изявление гласи:

Особено сме доволни, че днес Съветът прие общ подход към правната уредба на Европейския корпус за солидарност.

Солидарността е основна ценност, залегнала в устоите на Европейския съюз. От декември миналата година досега над 41 000 млади хора са се записали за участие в Европейския корпус за солидарност, готови да бъдат доброволци, да се обучават или да работят за общото благо. Трябва да ценим този ентусиазъм, който ще ни помогне да направим Европа по-устойчива и по-справедлива. Създаването на специална правна уредба и отпускането на специално финансиране за Европейския корпус за солидарност ще доведе до приемането на ясни правила, подкрепени от стабилно финансиране. Това ще стимулира дейностите за солидарност в цяла Европа и ще ни позволи да осигурим възможности за 100 000 назначения до 2020 г.

С постигнатото днес съгласие между държавите членки се открива пътя за окончателно споразумение с Европейския парламент. Бихме искали да благодарим на малтийското председателство, което постави началото на процеса, и на естонското председателство за тяхната всеотдайна и усилена работа за постигането на консенсус по това важно досие по-малко от шест месеца, след като представихме нашето предложение. Сега разчитаме на Европейския парламент за бърз напредък по това предложение.“

Следващи стъпки

След като Европейският парламент приеме доклада си, ще се проведе първата тристранна среща между Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Контекст

На 30 май 2017 г., след провеждането на целеви консултации със заинтересованите страни, Комисията предложи да предостави на Европейския корпус за солидарност единна правна уредба, собствен механизъм за финансиране и по-широк набор от дейности за солидарност. Това ще спомогне за по-голямата съгласуваност, въздействие и икономическа ефективност на корпуса. Оттогава насам се водят дискусии в Европейския парламент и в Съвета, за да се постигне съгласие по предложението. В своята съвместна декларация институциите на ЕС поеха ангажимент за приключване на законодателния процес по предложението до края на тази година.

За повече информация

Съобщение за медиите: Европейски корпус за солидарност — специална правна уредба и бюджет (май 2017 г.)

Въпроси и отговори: Европейски корпус за солидарност — специална правна уредба и бюджет (май 2017 г.)

Информационен документ: Европейският корпус за солидарност в перспектива

STATEMENT/17/4729

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar