Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Nya regler för ekologiskt jordbruk: uttalande från kommissionsledamot Phil Hogan

Bryssel den 20 november 2017

Den överenskommelse om nya regler för ekologiskt jordbruk som företrädarna i rådet nådde idag kommer att förenkla och harmonisera många regler för ekologisk livsmedelsproduktion både inom och utanför EU.

Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk, välkomnar detta viktiga steg mot ett slutgiltigt antagande av den nya förordningen:

– Dagens beslut i rådet är ytterligare en milstolpe för den ekologiska sektorn. Det säkerställer att denna viktiga och snabbväxande sektor kan fortsätta att utvecklas med tydliga regler och känna sig säker på att vara jämbördig med producenter från länder utanför EU som exporterar sina ekologiska produkter till EU.

Alla var överens om att de nuvarande reglerna – som är 20 år gamla – inte längre var lämpliga och snarare skulle hindra utvecklingen i denna växande sektor, som motsvarar ett värde av ca 27 miljarder euro och har vuxit med 125 % under de senaste tio åren. Vi måste stödja denna tillväxt genom att se till att sektorn verkar enligt relevant lagstiftning. Denna tillväxt kommer att få stöd av mindre producenter, som nu kommer att tillåtas delta i certifiering av grupper för att kunna få lägre certifieringskostnader. Dessutom kommer ekologiska jordbrukare att få tillgång till en ny marknad för ekologiskt utsäde, vilket förbättrar den biologiska mångfalden, hållbarheten hos grödorna och stimulerar innovation.

Under dessa förhandlingar, som varade i mer än tre år, har kommissionen hela tiden satt fokus på den europeiska konsumenten, som köper ekologiska produkter och har vissa rimliga förväntningar på de garantier som EU:s ekologiska logotyp innebär. Genom de nya regler som godkändes idag stoppas det nuvarande systemet med många olika förväntningar. Samma regler kommer att gälla för alla ekologiska producenter och för produkter som säljs i EU, oavsett om de produceras inhemskt eller importeras. Skärpta säkerhetsåtgärder kommer också att minska risken för oavsiktlig kontaminering genom otillåtna ämnen. Konsumenterna får också ett större utbud eftersom de nya reglerna kommer att omfatta fler ekologiska livsmedel och andra varor än tidigare (såsom salt, kork eller eteriska oljor).

Efter dagens beslut i rådet hoppas jag att medlagstiftarna nu snabbt kan nå en överenskommelse vid första behandlingen och underlätta ikraftträdandet år 2021. Detta kommer att göra det möjligt för sektorn att på ett lämpligt sätt förbereda sig för det nya och stödjande regelverket samt hjälpa den framgångsrika sektorn att fortsätta växa och nå sin fulla potential på grundval av principen om att verka på lika villkor.

Överenskommelsen som godkändes av rådet i dag kommer att gå till omröstning i Europaparlamentet. När reglerna har antagits kommer de att träda i kraft den 1 januari 2021. Detta kommer att ge producenterna, operatörerna och handelsparterna tillräckligt med tid för att anpassa sig till det nya regelverket.

Läs mer:

Frågor och svar om de nya reglerna för ekologiskt jordbruk

Faktablad om den ekologiska sektorn och de nya reglerna

Webbplats för ekologiskt jordbruk

EU:s ekologiska logotyp

STATEMENT/17/4727

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar