Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Novi predpisi za ekološko kmetijstvo: izjava komisarja Phila Hogana

Bruselj, 20. novembra 2017

Sporazum o novih predpisih za ekološko kmetijstvo, ki so ga danes odobrili predstavniki Sveta, bo poenostavil in uskladil več predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo hrane tako v Evropski uniji kot v državah zunaj nje.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je pozdravil ta pomemben korak na poti do sprejetja nove uredbe in dejal:

„Današnja odločitev Sveta pomeni še en mejnik za ekološki sektor, ki zagotavlja, da se bo ta pomembni in hitro rastoči sektor lahko še naprej razvijal v skladu z jasnimi predpisi in bodo zanj zagotovo veljali enaki pogoji kot za pridelovalce iz tretjih držav, ki izvažajo svoje ekološke proizvode v EU.

Vsi so se strinjali, da sedanji predpisi – ki so zdaj stari 20 let – ne ustrezajo svojemu namenu in verjetno prej ovirajo razvoj tega rastočega sektorja, ki je vreden približno 27 milijard evrov in se je v zadnjem desetletju povečal za 125 %, kot pa ga spodbujajo. To rast moramo podpirati in zagotoviti, da bo sektor deloval v skladu z ustrezno zakonodajo. K rasti bodo pripomogli mali pridelovalci, ki se bodo zdaj lahko pridružili shemam skupinskega certificiranja, da bodo izkoristili nižje stroške certificiranja. Poleg tega bodo imeli ekološki kmetje dostop do novega trga ekoloških semen, s čimer se bosta izboljšali biotska raznovrstnost in vzdržnost kmetijske proizvodnje ter se bodo spodbudile inovacije.

Med pogajanji, ki so trajala več kot tri leta, je Komisija vedno mislila na evropskega potrošnika, ki kupuje ekološke proizvode in ima določena upravičena pričakovanja glede jamstev, ki jih prinaša ekološki logotip EU. Z novimi predpisi, ki so bili potrjeni danes, se končuje sedanji prilagodljiv sistem izjem. Enaki predpisi bodo veljali za vse ekološke pridelovalce in proizvode, ki se prodajajo v EU, ne glede na to, ali so bili pridelani v EU ali uvoženi. Strožji previdnostni ukrepi bodo tudi zmanjšali tveganje naključne kontaminacije z nedovoljenimi snovmi. Poleg tega bodo imeli potrošniki tudi večjo izbiro, saj bodo novi predpisi zajemali širši izbor ekološke hrane in neprehrambenih proizvodov kot v preteklosti (na primer sol, plutovina ali eterična olja).

Upam, da bosta sozakonodajalca po današnjem sklepu Sveta lahko hitro sklenila sporazum v prvi obravnavi in omogočila, da bodo predpisi začeli veljati leta 2021. Tako se bo ta uspešni sektor lahko ustrezno pripravil na novo in ugodno zakonodajno okolje, hkrati pa še naprej rasel in v celoti uresničil svoj potencial na podlagi načela enakih konkurenčnih pogojev.“

O sporazumu, ki ga je danes odobril Svet, bo glasoval Evropski parlament. Ko bo sprejet, bodo novi predpisi začeli veljati 1. januarja 2021. To bo pridelovalcem, gospodarskim subjektom in trgovinskim partnerjem omogočilo dovolj časa, da se prilagodijo novemu okviru.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o novih predpisih o ekološkem kmetijstvu

Informativni pregled o ekološkem sektorju in novi predpisi

Spletna stran o ekološkem kmetijstvu

Ekološki logotip EU

STATEMENT/17/4727

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar