Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Nové pravidlá ekologického poľnohospodárstva: Vyhlásenie komisára Phila Hogana

Brusel 20. november 2017

Dohoda o nových pravidlách ekologického poľnohospodárstva, ktorú dnes schválili zástupcovia Rady, zjednoduší a zosúladí mnohé pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby potravín v rámci Európskej únie i v tretích krajinách.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan privítal tento významný krok smerujúci ku konečnému prijatiu nového nariadenia a vyhlásil:

„Dnešné rozhodnutie Rady je ďalším míľnikom v odvetví ekologického poľnohospodárstva, ktorým sa zabezpečí, aby sa toto rýchlo rastúce odvetvie mohlo naďalej rozširovať s jasnými pravidlami a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, aké majú výrobcovia z tretích krajín, ktorí vyvážajú svoje ekologické výrobky do EÚ.

Všetci sa zhodli na tom, že súčasné pravidlá, ktorú už majú 20 rokov, nie sú vhodné na dané účely a s najväčšou pravdepodobnosťou by skôr bránili ako pomáhali rozvoju v tomto rastúcom odvetví s hodnotou približne 27 miliárd EUR a ktoré za posledné desaťročie dosiahlo rast na úrovni 125 %. Musíme tento rast podporovať tým, že zabezpečíme fungovanie odvetvia na základe vhodných právnych predpisov. Tomuto rastu napomôžu malí výrobcovia, ktorí odteraz budú mať možnosť zapojiť sa do systémov skupinovej certifikácie, a tak využívať výhody nižších nákladov na certifikáciu. Ekologickí poľnohospodári budú mať prístup aj k novému trhu s ekologickými osivami, čo zlepší biodiverzitu, udržateľnosť plodín a bude stimulovať inováciu.

Počas týchto rokovaní, ktoré trvali vyše troch rokov, mala Komisia vždy na mysli európskych spotrebiteľov, ktorí nakupujú produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby a ktorí majú primerané očakávania o zárukách spojených s ekologickým logom EÚ. Nové pravidlá, ktoré boli dnes schválené, ukončia súčasný individualizovaný systém výnimiek. Na všetkých ekologických výrobcov a produkty predávané v EÚ, či už ide o doma vyrobené alebo dovezené výrobky, sa budú uplatňovať rovnaké pravidlá. Prísnejšie preventívne opatrenia okrem toho znížia riziko náhodnej kontaminácie nepovolenými látkami. Prínosom pre spotrebiteľov bude aj väčší výber, pretože nové pravidlá sa budú vzťahovať na širšiu škálu ekologických potravín a výrobkov nepotravinového charakteru než predtým (napr. soľ, korok alebo éterické oleje).

V nadväznosti na dnešné rozhodnutie Rady dúfam, že spoluzákonodarcovia teraz rýchlo uzavrú dohodu v prvom čítaní a uľahčia nadobudnutie platnosti nových pravidiel v roku 2021. To umožní odvetviu primerane sa pripraviť na nové priaznivé legislatívne prostredie a pomôže prosperujúcemu odvetviu ďalej rásť, a dosiahnuť tak svoj plný potenciál, a to na základe fungovania za rovnakých podmienok.“

O dohode, ktorú dnes schválila Rada, sa bude hlasovať v Európskom parlamente. Po jej prijatí nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2021. Týmto sa výrobcom, prevádzkovateľom a obchodným partnerom poskytne dostatok času na to, aby sa prispôsobili novému rámcu.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o nových pravidlách ekologického poľnohospodárstva

Prehľad o odvetví ekologického poľnohospodárstva a nových pravidlách

Webové sídlo ekologického poľnohospodárstva

Ekologické logo EÚ

STATEMENT/17/4727

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar