Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego: oświadczenie komisarza Phila Hogana

Bruksela, 20 listopada 2017 r.

Porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, które dziś zatwierdzili przedstawiciele Rady, przyczyni się do uproszczenia i harmonizacji wielu przepisów regulujących ekologiczną produkcję żywności zarówno w Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza UE.

Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, z zadowoleniem przyjmując ten ważny krok w kierunku ostatecznego przyjęcia nowego rozporządzenia, powiedział:

Dzisiejsza decyzja Rady stanowi kolejny milowy krok dla sektora produkcji ekologicznej, który zapewnia temu ważnemu i szybko rosnącemu sektorowi możliwość dalszego rozwoju w oparciu o jasne przepisy i daje mu pewność, że może on na równych warunkach zacząć konkurować z producentami z państw spoza UE, którzy eksportują swoje produkty do Unii.

Wszyscy zgadzali się co do jednego: obecne przepisy, które mają już 20 lat, nie były adekwatne do celów, jakim miały służyć, i bardziej utrudniały niż wspierały rozwój tego szybko rozwijającego się sektora, który jest warty około 27 mld EUR i który w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrósł o 125 proc. Musimy wspierać ten wzrost, dbając o to, by sektor ten funkcjonował w oparciu o odpowiednie przepisy. Do zwiększenia tempa tego wzrostu przyczynią się mniejsi producenci, którzy od teraz będą mogli przystępować do grupowych systemów certyfikacji, dzięki czemu skorzystają z niższych kosztów certyfikacji. Ponadto rolnicy ekologiczni uzyskają od teraz dostęp do nowego rynku ekologicznego materiału siewnego, dzięki czemu wzrośnie bioróżnorodność oraz zrównoważony charakter upraw, a także dojdzie do pobudzenia innowacji.

W trakcie negocjacji, które trwały ponad trzy lata, Komisja miała cały czas na uwadze europejskich konsumentów, którzy kupują produkty ekologiczne i mają pewne racjonalne oczekiwania co do gwarancji, jakie wynikają z unijnego logo produkcji ekologicznej. Zatwierdzone dziś nowe przepisy kładą kres obecnemu systemowi wyjątków „à la carte”. Te same przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich producentów żywności ekologicznej oraz produktów ekologicznych sprzedawanych w UE, niezależnie od tego, czy wyprodukowano je w Unii, czy też poza jej granicami. Bardziej rygorystyczne środki ostrożności przyczynią się również do zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia żywności niedozwolonymi substancjami. Konsumenci skorzystają również z większych możliwości wyboru, gdyż nowe przepisy obejmą swym zakresem szerszy niż dotychczas asortyment ekologicznych produktów spożywczych i niespożywczych (takich jak sól, korek czy olejki eteryczne).

Mając na uwadze dzisiejszą decyzję podjętą przez Radę, mam nadzieję, że współprawodawcy będą w stanie szybko osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu i zadbają o to, by nowe przepisy mogły wejść w życie w 2021 r. Pozwoli to sektorowi produkcji ekologicznej odpowiednio przygotować się do funkcjonowania w nowym, wspierającym otoczeniu prawnym oraz pomoże temu prężnemu sektorowi w dalszym rozwoju i wyzwoleniu jego pełnego potencjału dzięki wprowadzeniu równych dla wszystkich warunków działania.

Porozumienie zatwierdzone dziś przez Radę trafi pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Nowe przypisy, gdy zostaną przyjęte, wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Dzięki temu producenci, podmioty gospodarcze i partnerzy handlowi będą mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych ram.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowych przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne

Nota faktograficzna na temat sektora produkcji ekologicznej i nowych przepisów

Strona internetowa poświęcona rolnictwu ekologicznemu

Unijne logo produkcji ekologicznej

STATEMENT/17/4727

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar