Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Jauni noteikumi par bioloģisko lauksaimniecību: Komisijas locekļa Fila Hogana paziņojums

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Padomes pārstāvji šodien apstiprināja vienošanos par jauniem bioloģiskās lauksaimniecības noteikumiem. Šī vienošanās vienkāršos un saskaņos daudzus noteikumus, kas attiecas uz bioloģiskās pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Eiropas lauksaimniecības komisārs Fils Hogans atzinīgi vērtēja šo svarīgo soli ceļā uz jaunās regulas galīgo pieņemšanu:

”Padomes šodien pieņemtais lēmums ir vēl viens svarīgs pavērsiena punkts bioloģiskās ražošanas nozarē. Tas nodrošina, ka šī svarīgā un strauji augošā nozare var turpināt paplašināties ar skaidriem noteikumiem un uz to attiecas tādi paši nosacījumi kā uz ražotājiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un eksportē bioloģiskos produktus uz ES.

Visi bija vienisprātis, ka līdzšinējie noteikumi, kuri ir pieņemti pirms 20 gadiem, vairs nav atbilstoši. Tie drīzāk kavēja šīs augošās nozares attīstību, nevis palīdzēja tai. Bioloģiskās ražošanas nozares vērtība ir aptuveni 27 miljardi eiro, un iepriekšējos desmit gados tās izaugsmes apjoms bija 125 %. Mums jāatbalsta šī izaugsme, nodrošinot, lai nozarē būtu atbilstoši tiesību akti. Izaugsmi veicinās mazāki ražotāji, kas tagad varēs pievienoties grupu sertifikācijas shēmām un tādējādi samazināt sertifikācijas izmaksas. Turklāt bioloģiskajiem lauksaimniekiem tagad būs pieejams jauns bioloģiski audzētu sēklu tirgus – tas uzlabos bioloģisko daudzveidību, kultūraugu ilgtspēju un veicinās inovāciju.

Sarunas par šiem jautājumiem ilga trīs gadus, un to laikā Komisija vienmēr domāja par Eiropas patērētāju, kurš iegādājas bioloģiskos produktus un kuram ir pamatotas prasības attiecībā uz garantijām, ko sniedz ES bioloģiskās ražošanas logotips. Šodien apstiprinātie noteikumi izbeidz līdzšinējo sistēmu, kurā izņēmumus piemēroja selektīvi. Turpmāk uz visiem bioloģiskās produkcijas ražotājiem un Eiropas Savienībā pārdotiem produktiem – gan šeit ražotiem, gan importētiem – attieksies vienādi noteikumi. Stingrāki piesardzības pasākumi arī samazinās risku, ka produkti tiek nejauši kontaminēti ar neatļautām vielām. Patērētājiem būs lielāka izvēle, jo jaunie noteikumi attieksies uz plašāku bioloģiskās pārtikas produktu un nepārtikas preču klāstu nekā iepriekš (piemēram, sāli, korķiem vai ēteriskajām eļļām).

Es ceru, ka pēc Padomes šodien pieņemtā lēmuma likumdevēji pavisam drīz panāks vienošanos pirmajā lasījumā un sekmēs noteikumu stāšanos spēkā 2021. gadā. Tas ļaus šai plaukstošajai nozarei pienācīgi sagatavoties jaunam un atbalstošam regulējumam, turpināt izaugsmi un pilnībā realizēt savu potenciālu, pamatojoties uz godīgas konkurences principu.”

Par Padomes šodien apstiprināto vienošanos pēc tam balsos Eiropas Parlaments. Pēc pieņemšanas jaunie noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tas ražotājiem, ekonomikas dalībniekiem un tirdzniecības partneriem dos pietiekami daudz laika, lai pielāgotos jaunajam regulējumam.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par jaunajiem bioloģiskās lauksaimniecības noteikumiem

Faktu lapa par bioloģiskās ražošanas nozari un jaunajiem noteikumiem

Bioloģiskās lauksaimniecības tīmekļa vietne

ES bioloģiskās ražošanas logotips

STATEMENT/17/4727

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar