Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Naujos ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Komisijos nario Philo Hogano pareiškimas

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Šiandien Tarybos atstovai patvirtino susitarimą dėl naujų ekologinio ūkininkavimo taisyklių. Tuo susitarimu bus supaprastinta ir suderinta daugelis taisyklių, reglamentuojančių ekologiškų maisto produktų gamybą tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Šį svarbų žingsnį link naujo reglamento priėmimo proceso pabaigos palankiai įvertino už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas. Jis kalbėjo:

„Šiandieninis Tarybos sprendimas – dar vienas ekologinės gamybos sektoriui reikšmingas įvykis. Nuo šiol šis svarbus ir sparčiai augantis sektorius galės plėstis pagal aiškias taisykles, o ekologiškų produktų gamintojams bus sudarytos tokios pačios sąlygos kaip ir ES nepriklausančių šalių gamintojams, eksportuojantiems į ES savo ekologiškus produktus.

Visi pritarė, kad dabartinės – prieš 20 metų priimtos – taisyklės nebeatitiko paskirties ir veikiau trukdė nei padėjo plėstis šiam augančiam sektoriui, kurio vertė siekia apie 27 mlrd. EUR ir per pastarąjį dešimtmetį išaugo 125 proc. Privalome užtikrinti, kad šis sektorius veiktų pagal tinkamus teisės aktus, ir taip paremti jo spartų augimą. Sektoriui augti padės ir mažesni gamintojai – nuo šiol jie galės prisijungti prie ūkininkų grupių sertifikavimo sistemų ir patirs mažiau sertifikavimo išlaidų. Be to, ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai galės naudotis nauja ekologiškų sėklų rinka, pagerinsiančia biologinę įvairovę, kultūrinių augalų tvarumą ir paskatinsiančia inovacijas.

Per ilgiau nei trejus metus trukusias derybas Komisija siekė apsaugoti ekologiškus produktus perkantį Europos vartotoją ir pateisinti tam tikrus pagrįstus jo lūkesčius dėl ES ekologinės gamybos logotipo teikiamų garantijų. Šiandien patvirtinus naująsias taisykles nebebus taikoma ligšiolinė individualių išimčių sistema. Visiems ekologiškų produktų gamintojams ir visiems ES parduodamiems ekologiškiems produktams, nesvarbu, ar jie pagaminti Sąjungoje ar įvežti, galios tos pačios taisyklės. Griežtesnės prevencinės priemonės taip pat sumažins produktų atsitiktinio užteršimo draudžiamomis medžiagomis riziką. Vartotojai galės džiaugtis didesne produktų įvairove, nes naujosios taisyklės bus taikomos įvairesniems ekologiškiems maisto ir ne maisto produktams (pavyzdžiui, druskai, kamštienai arba eteriniam aliejui).

Tikiuosi, kad po šiandieninio Tarybos sprendimo teisėkūros institucijos netruks pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą ir taip sudarys palankias sąlygas naujosioms taisyklėms įsigalioti 2021 m. Tuomet šio sektoriaus subjektai galės deramai prisitaikyti prie naujos palankios teisinės aplinkos, o klestintis sektorius galės toliau augti, kad būtų galima pasinaudoti visomis jo teikiamomis vienodų sąlygų principo taikymu pagrįstomis galimybėmis.“

Dėl Tarybos šiandien patvirtinto susitarimo bus balsuojama Europos Parlamente. Priimtos naujosios taisyklės įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Taigi gamintojai, ūkio subjektai ir prekybos partneriai turės pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos sistemos.

Daugiau informacijos

Naujos ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Klausimai ir atsakymai

Informacijos apie ekologinės gamybos sektorių ir naujas taisykles suvestinė

Ekologinio ūkininkavimo interneto svetainė

ES ekologinės gamybos logotipas

STATEMENT/17/4727

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar