Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Luomuviljelyä koskevat uudet säännöt: komission jäsenen Phil Hoganin julkilausuma

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Neuvoston edustajien tänään hyväksymä sopimus uusista luonnonmukaisen viljelyn säännöistä yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa monia luonnonmukaista elintarviketuotantoa koskevia sääntöjä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Maataloudesta vastaava komission jäsen Phil Hogan ilmaisi tyytyväisyytensä tähän uuden asetuksen lopullista hyväksymistä edeltävään tärkeään välivaiheeseen seuraavin sanoin:

”Tämänpäiväinen neuvoston päätös on jälleen yksi luonnonmukaisen tuotannon alan virstanpylväs, jolla varmistetaan, että tämä merkittävä ja nopeasti kasvava ala voi selkeiden sääntöjen puitteissa jatkaa laajentumistaan ja luottaa siihen, että sille taataan tasavertainen asema EU:n ulkopuolisten maiden tuottajiin nähden, jotka tuovat luomutuotteitaan EU:hun.

Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että nykyiset säännöt – jotka ovat 20 vuotta vanhoja – eivät olleet tarkoituksenmukaisia ja että ne todennäköisesti pikemminkin haittaavat kehitystä luomualalla, jonka arvo on noin 27 miljardia euroa ja joka on kasvanut yli 125 prosenttia viime vuosikymmenen aikana. Meidän on tuettava tämän alan kasvua varmistamalla, että alalla sovelletaan asianmukaista lainsäädäntöä. Kasvua vauhdittavat pientuottajat, jotka voivat nyt liittyä ryhmäsertifiointijärjestelmiin ja pienentää siten sertifiointikustannuksiaan. Lisäksi luomuviljelijöillä on nyt pääsy uusille luonnonmukaisten siementen markkinoille, mikä parantaa biodiversiteettiä ja viljelykasvien kestävyyttä ja edistää innovointia.

Uusia sääntöjä koskevat neuvottelut kestivät kolme vuotta, ja komissio piti koko neuvottelujen keston ajan mielessään luomutuotteita ostavat eurooppalaiset kuluttajat, jotka oikeutetusti odottavat EU:n luomutunnuksen antavan tiettyjä takeita. Tänään hyväksyttyjen uusien sääntöjen myötä nykyinen à la carte -poikkeusjärjestelmä päättyy. Samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin luomuviljelijöihin sekä EU:ssa myytäviin luomutuotteisiin riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:ssa vai EU:n ulkopuolella. Lisäksi tiukemmilla varotoimilla pienennetään kiellettyjen aineiden aiheuttaman tahattoman saastumisen riskiä, ja kuluttajilla tulee olemaan enemmän valinnanvaraa, sillä uudet säännöt kattavat aiempaa laajemman valikoiman luonnonmukaisia elintarvikkeita ja muita tuotteita (kuten suola, korkki ja eteeriset öljyt).

Toivon, että neuvoston tänään tekemän päätöksen myötä EU:n lainsäätäjät voivat nyt päästä ensimmäisessä käsittelyssä nopeasti sopimukseen, mikä helpottaisi sääntöjen voimaantuloa vuonna 2021. Sen ansiosta elinvoimainen luomuala voi asianmukaisesti valmistautua uuteen suotuisaan lainsäädäntöympäristöön, ja samalla edistetään alan kasvua, jotta se voi saavuttaa täyden potentiaalinsa tasapuolisten toimintaedellytysten periaatteita noudattaen.”

Neuvoston tänään hyväksymästä sopimuksesta äänestetään myöhemmin Euroopan parlamentissa. Hyväksynnän jälkeen säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2021. Tuottajilla, alan toimijoilla ja kauppakumppaneilla on näin ollen riittävästi aikaa sopeutua uuteen järjestelmään.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia luonnonmukaista viljelyä koskevista uusista säännöistä

Tietosivu luomutuotannon alasta ja sitä koskevista uusista säännöistä

Luomuviljelyä koskeva verkkosivusto

EU:n luomutunnus

STATEMENT/17/4727

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar