Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Uued eeskirjad mahepõllumajanduse kohta – Volinik Phil Hogani avaldus

Brüssel, 20. november 2017

Täna nõukogu esindajate poolt heaks kiidetud kokkuleppega mahepõllumajanduse uute eeskirjade kohta lihtsustakse ja ühtlustatakse mitmeid mahetoidu tootmist reguleerivaid eeskirju nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liitu.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles:

„Nõukogu tänane otsus on järgmine oluline teetähis mahepõllumajandussektori jaoks, et tagada selle tähtsa ja kiiresti kasvava sektori edasine laienemine selgete eeskirjade alusel ja luua võrdsed võimalused ELi mittekuuluvate riikide tootjatele, kes ekspordivad oma mahetooteid ELi.

Kõik osalised nõustusid, et senised eeskirjad, mis on nüüdseks juba 20 aastat vanad, ei täida oma eesmärki ja tõenäoliselt pigem takistavad, kui aitavad kaasa selle jõudsalt edeneva sektori arengule, mille väärtus on ligikaudu 27 miljardit eurot ja mis viimasel kümnendil on suurenenud 125%. Peame sellist arengut toetama ja tagama, et sektor toimiks asjakohastel õigusaktidel. Sektori kasvule aitavad kaasa väiketootjad, kes saavad nüüd uue rühmana liituda sertifitseerimise süsteemiga, tänu millele nende sertifitseerimiskulud vähenevad. Lisaks saavad mahepõllumajandustootjad juurdepääsu mahepõllumajanduslike seemnete uuele turule, mis parandab bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride jätkusuutlikkust ning edendab innovatsiooni.

Nendel kolm aastat kestnud läbirääkimistel on komisjon alati pidanud silmas Euroopa tarbijaid, kes ostavad mahetooteid ja kellel on teatavad õigustatud ootused seoses garantiiga, mida ELi mahetoote logo annab. Täna heaks kiidetud uute eeskirjadega loobutakse praeguse „à la carte“-süsteemi eranditest. Kõigi ELis müüdavate mahetoodete suhtes hakkavad kehtima samad eeskirjad, sõltumata sellest, kas need on toodetud liidus või imporditud. Rangemad ettevaatusabinõud vähendavad ka lubamatute ainetega juhuliku saastumise ohtu. Tarbijad saavad kasu ka suuremast valikust, kuna uued eeskirjad hõlmavad varasemast laiemat hulka mahetooteid ja toiduks mittekasutatavaid tooteid (nt sool, kork või eeterlikud õlid).

Pärast nõukogu tänast otsust loodan, et kaasseadusandjad saavad esimese lugemise kokkuleppe saavutamiseks kiiresti tegutseda ja lihtsustada uute eeskirjade jõustumist 2021. aastal. Nii saab see edukas sektor uueks ja soodsaks õiguskeskkonnaks vastavalt ette valmistuda, jätkata tõusuteel ning võib võrdsetel tingimustel tegutsemise põhimõtet järgides saavutada oma täieliku potentsiaali.“

Nõukogu poolt täna heaks kiidetud kokkulepe läheb Euroopa Parlamenti hääletamisele. Kui uued eeskirjad on vastu võetud, jõustuvad need 1. jaanuaril 2021. Tootjatele, ettevõtjatele ja kaubanduspartneritele on selliselt antud piisavalt aega uue raamistikuga kohaneda.

Lisateave

Küsimused ja vastused mahepõllumajandust käsitlevate uute eeskirjade kohta

Teabeleht mahepõllumajandussektori ja uute eeskirjade kohta

Mahepõllumajanduse veebisait

ELi mahepõllumajanduse logo

STATEMENT/17/4727

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar