Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Νέοι κανόνες για τη βιολογική γεωργία: Δήλωση του Επιτρόπου Phil Hogan

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017

Η συμφωνία για τη θέσπιση νέων κανόνων σχετικά με τη βιολογική γεωργία που εγκρίθηκε σήμερα από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου θα απλουστεύσει και θα εναρμονίσει πολλούς από τους κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή τροφίμων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.

Ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτό το σημαντικό βήμα προς την οριστική έγκριση του νέου κανονισμού, δηλώνοντας τα εξής:

«Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για τον τομέα βιολογικής παραγωγής, γεγονός που εξασφαλίζει ότι ο σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος αυτός κλάδος θα εξακολουθήσει να επεκτείνεται με σαφείς κανόνες, αλλά και ότι θα αντιμετωπίζεται επί ίσοις όροις με παραγωγούς από τρίτες χώρες που εξάγουν βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ.

Όλοι συμφώνησαν ότι οι ισχύοντες κανόνες - που ισχύουν επί εικοσαετία - δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους και πιθανόν να αποτελούσαν εμπόδιο, αντί να συμβάλουν, στην εξέλιξη του αναπτυσσόμενου αυτού κλάδου, ο οποίος αντιστοιχεί σε αξία περίπου 27 δισ. EUR, και έχει σημειώσει αύξηση κατά 125 % κατά την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ότι ο κλάδος διέπεται από την ενδεδειγμένη νομοθεσία. Στην ανάπτυξη αυτή θα συμβάλλουν οι μικροπαραγωγοί οι οποίοι θα μπορούν πλέον να ενταχθούν σε προγράμματα ομαδικής πιστοποίησης προκειμένου να επιβαρύνονται με χαμηλότερες δαπάνες πιστοποίησης. Επιπλέον, οι βιοκαλλιεργητές θα έχουν τώρα πρόσβαση σε μια νέα αγορά βιολογικών σπόρων που θα βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών, ενώ θα δώσουν ώθηση στην καινοτομία.

Καθ' όλη την, υπερτριετή, διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή είχε κατά νου, ανά πάσα στιγμή, τον ευρωπαίο καταναλωτή ο οποίος αγοράζει βιολογικά προϊόντα και έχει εύλογες προσδοκίες σχετικά με τις εγγυήσεις που προσφέρει το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα θα θέσουν τέρμα στο τρέχον σύστημα εξατομικευμένων εξαιρέσεων. Οι ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε όλους τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και σε όλα τα βιολογικά προϊόντα που πωλούνται εντός της ΕΕ, είτε παράγονται εγχωρίως είτε εισάγονται. Τα αυστηρότερα προληπτικά μέτρα θα μειώσουν επίσης τον κίνδυνο τυχαίας μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες. Επίσης, οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη επιλογή, δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν ευρύτερο φάσμα βιολογικών τροφίμων και άλλων μη εδώδιμων απ' ό,τι στο παρελθόν (όπως το αλάτι, ο φελλός ή τα αιθέρια έλαια).

Ύστερα από τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου, ελπίζω ότι οι συννομοθέτες μπορούν πλέον να προχωρήσουν γρήγορα ώστε να έλθουν σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και να διευκολύνουν την έναρξη ισχύος το 2021. Αυτό θα επιτρέψει στον κλάδο να προετοιμαστεί κατάλληλα για το νέο και ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον και θα βοηθήσει τον ακμάζοντα αυτόν κλάδο να συνεχίσει την ανάπτυξη και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, με βάση την αρχή της λειτουργίας με ίσους όρους ανταγωνισμού.»

Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέοι κανόνες, αφού εγκριθούν, θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί αρκετός χρόνος στους παραγωγούς, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπορικούς εταίρους να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή

Ενημερωτικό δελτίο για τον βιολογικό τομέα και τους νέους κανόνες

Ιστότοπος βιολογικής γεωργίας

Λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα

STATEMENT/17/4727

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar