Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Nye regler for økologisk landbrug: Udtalelse fra kommissær Phil Hogan

Bruxelles, den 20. november 2017

Rådets repræsentanter har i dag godkendt en aftale om nye regler for økologisk landbrug, der vil forenkle og harmonisere mange af reglerne for økologisk fødevareproduktion både i Den Europæiske Union og i tredjelande.

Kommissær med ansvar for landbrug, Phil Hogan, glæder sig over dette vigtige skridt hen imod den endelige vedtagelse af den nye forordning:

Rådets afgørelse af dags dato udgør en ny milepæl for den økologiske sektor, som sikrer, at denne vigtige og hastigt voksende sektor fortsat kan udvide sig med klare regler og en garanti for lige vilkår med producenter fra tredjelande, der eksporterer deres økologiske produkter til EU.

Alle var enige om, at de nuværende regler – som efterhånden er 20 år gamle – ikke var formålstjenlige og snarere var en hindring for i stedet for en hjælp til udviklingen i denne voksende sektor, som har en værdi på omkring 27 mia. EUR og vokset med 125 % i løbet af det seneste årti. Vi er nødt til at støtte denne vækst ved at sikre, at sektoren kan fungere med hensigtsmæssig lovgivning. Mindre producenter, der nu vil blive tilladt til at tilslutte sig gruppecertificeringsordninger, så de kan drage nytte af lavere omkostninger til certificering, vil bidrage til denne vækst. Ydermere får økologiske landbrug nu adgang til et nyt marked for økologisk såsæd, hvilket vil forbedre den biologiske mangfoldighed og afgrødernes bæredygtighed samt fremme innovation.

Under de tre år lange forhandlinger havde Kommissionen altid fokus på den europæiske forbruger, der køber økologiske produkter og har visse velbegrundede forventninger til de garantier, som EU's økomærke stiller. Med de nye regler, der blev godkendt i dag, er der sat en stopper for den nuværende ordning med undtagelser a la carte. De samme regler vil gælde for alle økologiske producenter og produkter, der sælges i EU, uanset om de er fremstillet i EU eller importeret. Strengere forsigtighedsforanstaltninger vil også mindske risikoen for utilsigtet forurening med ikketilladte stoffer. Forbrugerne vil også kunne nyde godt af et større udvalg, da de nye regler dækker en bredere vifte af økologiske fødevarer og nonfoodprodukter end før (såsom salt, kork og æteriske olier).

Efter Rådets afgørelse her i dag håber jeg, at Europa-Parlamentet og Kommissionen hurtigt kan nå til enighed ved førstebehandlingen og lette ikrafttrædelsen i 2021. Dette vil på grundlag af princippet om lige konkurrencevilkår give sektoren mulighed for at forberede sig tilstrækkeligt på det nye, gunstige lovgivningsmiljø, hjælpe den blomstrende sektor med dens fortsatte vækst og nå dens fulde potentiale."

Aftalen blev i dag godkendt af Rådet og sendes til afstemning i Europa-Parlamentet. Når den er vedtaget, vil de nye regler træde i kraft den 1. januar 2021. Dette vil give producenterne, operatørerne og handelspartnerne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye rammer.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om de nye regler for økologisk landbrug

Faktablad om den økologiske sektor og de nye regler

EU's websted om økologisk landbrug

EU's økomærke

STATEMENT/17/4727

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar